Η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου θα ξεκινήσει από αυτή την εβδομάδα στους δικαιούχους ,νωρίτερα και σε περισσότερες μέρες όπως ακριβώς έγινε και τους προηγούμενους μήνες με σκοπό να αποφευχθεί ο συνωστισμός των συνταξιούχων στις τράπεζες.

Έτσι η πληρωμή θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 22 Μαΐου με τις μισές συντάξεις του ΙΚΑ,  με τους δικαιούχους που έχουν μονό αριθμό ΑΜΚΑ και θα ολοκληρωθεί με την καταβολή των επικουρικών.

Οι ημερομηνίες πληρωμής είναι:

-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020 την Παρασκευή 22 Μαΐου (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9)

-Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020  την Δευτέρα 25 Μαΐου (Συνταξιούχοι που το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8)

-Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020 την Τετάρτη 27 Μαΐου

-Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2020 την Τετάρτη 27 Μαΐου

-Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις  συντάξεις Ιουνίου 2020 την Τετάρτη 27 Μαΐου

-Το Δημόσιο  θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020  την Παρασκευή 29 Μαΐου

-Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Ιουνίου 2020  την Παρασκευή 29 Μαΐου

-Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων Ιουνίου την Παρασκευή 29 Μαΐου

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Ιουνίου την Παρασκευή 29 Μαΐου

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου θα καταβληθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου

Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2020 την Τρίτη 2 Ιουνίου.