Με ικανοποιητικό  ρυθμό συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν στο έργο  “Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Δίολκου”, με συνολικό προϋπολογισμό 3.010.300,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και φορέας πρότασης και λειτουργίας είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας – Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι οι Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Εφορεία Εναλίων) και οι τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας.

Η μελέτη ανάδειξης του Αρχαίου Δίολκου εκπονήθηκε με χρηματοδότηση από τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και έλαβε την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στόχος είναι η ανάταξη του χερσαίου τμήματος του μνημείου και προβολή του, με δυνατότητα δημιουργίας αρχαιολογικού χώρου και μελλοντική οργάνωση της περιοχής. Το έργο θα συμβάλλει στην προστασία του μνημείου και θα συντελέσει στην κατακόρυφη αύξηση της επισκεψιμότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι εργασίες που εκπονούνται αφορούν :

*Τη δημιουργία θαλάσσιου φράγματος (κρηπίδωμα) κατά μήκος του Δίολκου, κατασκευασμένο κατά τμήματα με θωρακισμένα πρανή από φυσικούς ογκόλιθους και κατά τμήματα με κατακόρυφο μέτωπο με προκατασκευασμένα πλωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα (caissons).

*Τον εντοπισμό, τον απεγκλωβισμό, την ανέλκυση και την συντήρηση των διάσπαρτων βυθισμένων μελών του μνημείου.

*Την επίχωση του θαλάσσιου χώρου νότια του κρηπιδώματος,

*Τη συμπλήρωση των καταστραμμένων και τη συντήρηση των σωζόμενων τμημάτων της πορείας του Δίολκου και

*Τη διαμόρφωση του χώρου σε επισκέψιμη Αρχαιολογική θέση με ενημερωτικές πινακίδες και αναπαραστάσεις.