Συνάντηση εργασίας είχαν  ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  Αναστάσιος Γκιολής και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας  Παναγιώτης Πιτσάκης την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου.

Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν ήταν η τροποποίηση της προκήρυξης για δράση 3.a.4 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Η μείωση της γραφειοκρατίας, τη δημιουργία κέντρου επιχειρηματικής πρακτικής, συνέργειες με μεγάλες εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου και στη συμμετοχή σε διεθνή projects και προγράμματα, την ίδρυση τουριστικών οργανισμών στην Π.Ε Κορινθίας και την συνέχιση της ανάπτυξης της περιοχής του Ισθμού τόσο για τουριστικό ενδιαφέρον όσο και για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ακτίνα του Ισθμού.