Συνάντηση είχαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας   Αναστάσιος Γκιολής και η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού  Αθηνά Κόρκα, με την Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας , Κωνσταντίνα Μπότσιου.

Τα θέματα της πολιτιστικής ανάπτυξης του νομού Κορινθίας απασχόλησαν την συνάντηση, ιδιαίτερα αναφέρθηκαν στην εκπόνηση ιστορικών μελετών προκειμένου να προγραμματιστούν τρόποι και δράσεις ώστε μέσα από την ιστορική αναδρομική έρευνα να επιτευχθεί η συνεισφορά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δημόσιας και επιστημονικής ιστορίας. Η ανάδειξη  του  ρόλου που διαδραμάτισε η Ελλάδα στις διεθνείς εξελίξεις ενισχύοντας μνήμες, ταυτότητες, καμπές της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ιστορίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με τη μελέτη και ανάδειξη προσωπικοτήτων της Κορινθίας,  στη στοιχειοθέτηση ιστορικών αναφορών, στη δημιουργία δικτύου ιστορικών διαδρομών έως και την ανάπτυξη ψηφιακών μουσείων με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας του Νομού, ακόμα και ως μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.