Για την άμεση υλοποίηση των έργων στο Νομό Κορινθίας ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Ε Κορινθίας προχώρησαν σε τροποποίηση των ενταγμένων έργων τα οποία εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 12η τακτική συνεδρίαση του

-Ένταξη νέου υποέργου «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικού έργου Μάννας του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, συνολικού προϋπολογισμού 24.000€

-Αύξηση του προϋπολογισμού του 9ου υποέργου συντήρηση-βελτίωση Επαρχιακού οδικού δικτύου κατά 100.000€ και διαμορφώνεται στις 500.000€

-Αύξηση του προϋπολογισμού του 10ου υποέργου Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων κατά 70.000 € και διαμορφώνεται στις 270.000€

-Αλλαγή του τίτλου του 11ου υποέργου «Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο    Νο 7 Κόρινθος-Άργος Τμήμα Κόρινθος-Χιλιομόδι σε Συντήρηση-Βελτίωση Ε.Ο Νο 7 Κόρινθος-Άργος, Τμήμα Κόρινθος-Χιλιομόδι-Δερβενάκια και ταυτόχρονα αύξηση του προϋπολογισμού κατά 500.000€ και διαμορφώνεται στο ποσό του 1.000.000€

-Ένταξη νέου υποέργου «Συντήρηση-Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Κορινθίας με προϋπολογισμό και πίστωση 700.000€