Προτάσεις της Πρωτοβουλίας Αλληλέγγυων Πολιτών για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Προτάσεις της Πρωτοβουλίας Αλληλέγγυων Πολιτών για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Συμβολή της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στην κατάρτιση
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης ενός Δήμου, προσφέροντας ανάπτυξη μέσα από την επένδυση σε νέες μονάδες, αειφορία, από τα περιβαλλοντικά οφέλη και οικονομία μειώνοντας δραστικά τα έξοδα που κάνει ένας Δήμος σήμερα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Τι πρέπει να έχει ένα ΤοΣΔΑ;

1. Διαλογή στην πηγή.
Είναι ανάγκη ο Δήμος να περάσει σε ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης (πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο) ώστε να μπορέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά να έχουν ανταπόδοση στον πολίτη, οικονομικό όφελος στον Δήμο και δραστικό περιορισμό των σφαλμάτων στην ανακύκλωση. Η διαλογή σε ξεχωριστούς κάδους είναι και μια ευκαιρία να μπορέσει ο Δήμος να λειτουργήσει με ανταποδοτικό τρόπο προς τον Δημότη που αποτελεί κίνητρο συμμετοχής.

Εννοείται πως είναι αναγκαία όλα τα ειδικά ρεύματα που δεν περνάνε από τους κάδους (μπαταρίες, έλαια, ελαστικά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ογκώδη, έπιπλα, ρούχα κ.α.) τα οποία σχετίζονται όμως όχι με το δίκτυο των κάδων αλλά με τα Πράσινα Σημεία.

2. Κομποστοποίηση
Αν και αποτελεί ένα από τα ειδικά ρεύματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε παραπάνω αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία λόγω της σημασίας της αφού αποτελεί το 40% των αστικών απορριμμάτων. Η επιτυχημένη συλλογή βιοαποβλήτων αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας λόγω του αυξημένου βάρους τους, της εύκολης και γρήγορης παραγωγής οργανικού κομποστ αλλά και την χρήση των πράσινων (κλαδέματα, χόρτα κ.α.) που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του όγκου των ετήσιων απορριμμάτων.
Η μονάδα κομποστοποίησης πρέπει να λειτουργήσει σε σημείο κοντά στην πόλη της Κορίνθου, να τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και κυρίως πρέπει να την λειτουργήσει ο Δήμος και όχι κάποιος ιδιώτης ώστε το κέρδος να περάσει στους Δημότες και όχι σε κάποιον ιδιώτη. Η επιτυχημένη κομποστοποίηση θα προσφέρει καλής ποιότητας κομπόστ το οποίο ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, ακόμα και να πουλήσει με οικονομικά οφέλη για όλους μας.
Παράλληλα στην μονάδα να λειτουργεί ΚΔΑΥ βελτίωσης της διαλογής των ανακυκλώσιμων και των οργανικών. Η Ε.Ε. δεν επιτρέπει ταφή χωρίς επεξεργασία. Για όσους τόνους θάβονται χωρίς επεξεργασία ο Δήμος μας θα πληρώνει πρόστιμο. Έτσι είναι αναγκαία η μονάδα που θα επεξεργάζεται τα σύμμεικτα απορρίμματα του Πράσινου Κάδου ώστε να καταλήγει όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα για ταφή.

α παραπάνω μέτρα είναι εντάσεως εργασίας και μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στην μείωση της ανεργίας, Μπορούν να υποστηρίξουν συμπληρωματικά επαγγέλματα στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση και την διάδοση κλπ.

3. Πράσινα σημεία.
Σε έναν τόσο μεγάλο Δήμο σαν τον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων ένα πράσινο σημείο είναι αναγκαίο αλλά όχι ικανό για την σωστή διαλογή και την κατάληξη των παραπάνω ροών. Πρόταση μας η ύπαρξη ενός Πράσινου Σημείου σε κάθε πρώην Καποδιστριακό Δήμο.
4. ΧΥΤΥ
Η επιτυχία όλων των παραπάνω σταδίων διαχείρισης θα είναι ανώφελη αν τα όποια υπολείμματα (που με την σωστή ενημέρωση θα πρέπει να μειώνονται σταδιακά) δεν θα έχουμε που να τα θάψουμε ή ακόμα χειρότερα θα πρέπει να τα στέλνουμε ταξιδάκι ( με πολύ μεγάλο κόστος) μέχρι την Μεγαλόπολη και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Η οριοθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (και όχι Απορριμμάτων) είναι αναγκαία και γίνεται ευκολότερη όσο τα παραπάνω βήματα γίνονται σωστά. Τα υπολείμματα μειώνονται, είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον, δεν χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις και γίνονται ευκολότερα αποδεκτές τέτοιες λύσεις με δεδομένη την δραστική μείωση του συνολικού κόστους για τον Δήμο και τον Δημότη. Ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει χωροθέτηση ΧΥΤΥ και άμεση ένταξή του για χρηματοδότηση.

5. Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών
Τελευταίο αλλά σημαντικότερο όλων είναι το θέμα της ενημέρωσης και της ενεργοποίησης τον Δημοτών. Κι αυτό γιατί χωρίς την συμμετοχή τους κάθε σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι αποτυχημένο. Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία αρχικά η διαβούλευση με τους πολίτες για το προτεινόμενο ΤοΣΠΑ και η ενεργοποίηση των τοπικών συμβουλίων και των ομάδων ή συλλόγων που θέλουν να έχουν θέση για το θέμα.
Απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πολιτών και για τεχνικά θέματα αλλά και για τα οφέλη που έχει από την συμμετοχή του. Τέλος χρειάζονται προγράμματα ενημέρωσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όχι μόνο σε σχολεία αλλά και σε γειτονιές και κοινότητες, σε συνεργασία με τα τοπικά συμβούλια.
Προτείνουμε κατάρτιση ενός «ΧΑΡΤΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» και διανομή του σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση –παραγωγό απορριμμάτων – με ενημερωτικό περιεχόμενο για τα ρεύματα, την διαλογή, τα πράσινα σημεία, άλλες υπηρεσίες, τηλέφωνα κτλ . Όλη η προσπάθεια να περάσει στο Τοπικά ΜΜΕ, οργανωμένα, με σποτ, παρουσιάσεις, ημερίδες και αυτό να έχει διάρκεια και όχι για τα 15 λεπτά δημοσιότητας του καθενός μας.

Ειδικά θέματα:

Τι δεν είδαμε στο Προτεινόμενο σχέδιο δράσης της Δημοτικής Αρχής

* Αριθμούς. Δεν μπορεί να υπάρξει οποιοδήποτε σχέδιο χωρίς τα στατιστικά των τελευταίων ετών στον τομέα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων αλλά και χωρίς προβλέψεις και στόχους. Και όλα αυτά πάνω σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, συνυπολογίζοντας τις καθυστερήσεις που μπορούν να προκύψουν από την τοπική, περιφερειακή ή κεντρική διοίκηση. Χωρίς αυτά το σχέδιο είναι ένα άχρηστο κείμενο προθέσεων κι ένα σχέδιο που θα μείνει «επί χάρτου».
* Οικονομικά μεγέθη και στόχους. Γενικά επικρατεί ένα πέπλο μυστηρίου για το κόστος διαχείρισης ως τώρα. Με δεδομένο βέβαια πως ο Δήμος μας δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ (αλλά θα κλιθεί να πληρώσει βαρύτατα πρόστιμα) για την ταφή των σύμμεικτων.
* Κίνητρα για να ενεργοποιηθούν οι πολίτες. Η πολιτική κινήτρων θα πρέπει να αποτελέσει το άρμα της ενημέρωσης, με δεδομένο πως το κόστος της διαχείρισης το επωμίζονται οι δημότες και όχι οι δημοτική αρχή.
* Υπάρχει ανάγκη χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με έναν ορίζοντα 5-ετίας, με στάδια και στόχους υλοποίησης ανά 6-μηνο – έτος. Επίσης χρειάζεται η σύσταση αξιόπιστου μηχανισμού υλοποίησης αλλά και συνεχούς λειτουργίας υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και όχι αποσπασματικές ενέργειες που οδηγούν μαθηματικά σε ματαίωση του Τ.Σ.Δ.Α.

Πρέπει για μια ακόμα φορά να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου( Τατούλης – ΤΕΡΝΑ) που ακυρώνει την ανακύκλωση και επιβαρύνει οικονομικά τους Δημότες. Η προτάσεις μας για ένα ολοκληρωμένο Τ.Σ.Δ.Α. από τον Δήμο Κορινθίων έχουν να αποφέρουν μόνο κέρδος, περιβαλλοντικό και οικονομικό, αρκεί η Δημοτική Αρχή να τολμήσει να αντιταχθεί στα πολιτικά μικροσυμφέροντα και αποφασίσει πως το θέμα δεν παίρνει άλλη αναβολή.

shares