patsarinos

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/9/2016 αποτυπώθηκε γι’ άλλη μια φορά η παθογένεια των έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αναφερόμαστε στις παρατάσεις που δόθηκαν σε 25 έργα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας γνωρίζοντας ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Τα περισσότερα έργα απ’ αυτά χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από τα έτη 2013-2014, για τα οποία ο Περιφερειάρχης μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν οι πόροι ενώ οι Υπηρεσιακοί παράγοντες διαπιστώνουν προβλήματα στην κατάθεσή τους.

Προσεγγίζοντας τα στοιχεία αυτών των έργων προκύπτει ότι:

Μετά από διαγωνισμούς για ένα απ’ αυτά υπογράφηκε η σύμβαση το 2013, σε 16 το 2015 και σε 8 το 2016 με εκπτώσεις που δόθηκαν σε 13 έργα μεγαλύτερες του 50% (φθάνει και 78%) και σε 3 έργα μικρότερες του 16%. Τα υπόλοιπα 9 έργα κυμάνθηκαν οι εκπτώσεις τους από 16-50%.

Ο μέσος προϋπολογισμός αυτών των έργων είναι περίπου 400.000 € και ο μέσος αρχικός συμβατικός τους χρόνος (αυτός που προβλέπεται από τη μελέτη) 6,5 μήνες. Σε ερώτηση που κάναμε αν υπάρχει έργο που τελείωσε χωρίς να χρειαστεί παράταση ακόμα περιμένουμε την απάντηση, που μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.

Μέχρι σήμερα ο μέσος χρόνος υλοποίησης των έργων φθάνει κοντά τους 14 μήνες, δηλαδή 2,1 φορές περισσότερος από τον αρχικό που προέβλεπε η μελέτη και η σύμβαση! Υπάρχουν έργα στα οποία έχει 4πλασιαστεί ο αρχικός προβλεπόμενος χρόνος. Πιο αναλυτικά το 44% των έργων έχει φτάσει μέχρι 2πλασιασμό του χρόνου και το υπόλοιπο 56% από 2πλάσιο έως 4,2 φορές.

Ας δούμε και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν την σημασία τους. Το 44% αυτών των έργων εκτελούνται από 2 εταιρείες. Στο ερώτημα αν αυτές οι 2 εταιρείες εμπλέκονται και σ’ άλλα έργα δεν μας έχουν δοθεί στοιχεία.

Το εντυπωσιακό είναι ότι παρά αυτές τις μεγάλες παρατάσεις μόνο 8 από το σύνολο των 25 έργων (ποσοστό 32%) έχουν φθάσει σ’ απόδοση έργου – σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο – μεγαλύτερο του 90%. Τα υπόλοιπα 17 έργα (68%) κυμαίνονται σε απόδοση από 0% έως 90%. Σε αυτά υπάρχουν 3 που έχουν σχεδόν μηδενική απόδοση ενώ η μέση απόδοση όλων των έργων κυμαίνεται στο 55% του συμβατικού τους αντικειμένου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι πολλά απ’ αυτά τα 17 έργα δεν θα τελειώσουν ούτε στις νέες παρατάσεις που πήρανε και θα χρειαστούν κι άλλες.

Οι παρατάσεις των έργων οφείλονται κύρια στις ελλιπείς μελέτες που χαρακτηρίζονται από μη συγκεκριμενοποίηση και πληρότητα αντικειμένου, δεν αντιμετωπίζονται τα ζητήματα με την αρχαιολογία, τα δασικά, τις απαλλοτριώσεις, τις οριοθετήσεις ρεμάτων και αιγιαλών αλλά και άλλες αδειοδοτήσεις πριν τον διαγωνισμό του έργου αλλά κατά τη διάρκεια υλοποίησής του. Άλλες αιτίες είναι οι μεγάλες εκπτώσεις, η έλλειψη προσωπικού επίβλεψης, η μη έγκαιρη καταβολή και στο σύνολό της χρηματοδότηση του έργου, ο λανθασμένος ορισμός του αρχικού χρόνου, η εκτέλεση πολλών έργων από την ίδια εταιρεία και η επιλεκτική – διαφορετική αντιμετώπιση της Διοίκησης προς τους αναδόχους. Έχουμε αναφέρει χαρακτηριστικά το παράδειγμα σε έργο που μετά από την 11η παράταση που έχει δοθεί η πλειοψηφία συνεχίζει να δίνει παρατάσεις ενώ υπάρχουν απανωτές υπηρεσιακές εισηγήσεις για έκπτωση του αναδόχου από το έργο.

Η ύπαρξη των παρατάσεων εκτός του ότι δεν αποδίδει όταν πρέπει το έργο στην κοινωνία, δημιουργεί προβλήματα στην άνετη και έγκαιρη κατανομή των πόρων και προκαλεί κι άλλες παθογένειες σε όλους τους εμπλεκομένους στην εκτέλεση των έργων.

Δυστυχώς αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται σαν σύνηθες και αναμενόμενο συμβάν από την Διοίκηση της Περιφέρειας και ως εκ τούτου δεν «σκύβει» στο να διορθώσει το πρόβλημα. Έτσι φθάνουν αιτήσεις για παράταση από τους αναδόχους που είναι τυποποιημένες, αβάσιμες και καταντάνε μερικές φορές αστείες και προκλητικές. Αυτό εξυπηρετεί την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων, που πολλές φορές έχουμε επισημάνει στα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας αν και συνέχεια ζητάμε να μπουν και να εφαρμόζονται ίσοι και αυστηροί κανόνες γι’ άλλους.

Στο θέμα της σωστής εκτέλεσης των έργων και ιδιαίτερα σ’ αυτό των παρατάσεων εκτός από τις θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν και αφορούν κύρια το αρμόδιο Υπουργείο πρέπει ν’ απασχολήσει σοβαρά και συλλογικά την Περιφέρειάς μας γιατί υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης για βελτίωση και επίλυση του προβλήματος.

 

Για την «Πελοπόννησος Πρώτα»

Ο επικεφαλής

Νίκος Πατσαρίνος