Έλεγχος νομιμότητας στη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Έλεγχος νομιμότητας στη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τρίπολη, 21 Οκτωβρίου 2015
Προς:
1. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Λ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
3. Σώμα Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Λ. Συγγρού 60, 11742 Αθήνα
Κοινοποίηση:
1.Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) Λεωφ. Κηφισίας 7, 11523 – Αμπελόκηποι, Αθήνα
2.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής ΕλλάδαςΝ Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158, 26442- Πάτρα
3. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας στη λειτουργία της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
Με την 3634/21-8-2015 απόφαση του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης έδωσε προέγκριση για παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου « Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα» όπου ανάδοχος είναι η Κοινοπραξία «ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΑΤΕ- ΑΤΛΑΣ, ΑΤΕΒΕ-ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ». Η εν λόγω Κ/Ξ κατέθεσε την 5337/17-7-2015 αίτηση της για παράταση των εργασιών με υπογράφοντα τον αδερφό του Περιφερειάρχη κ. Βασίλη Τατούλη.
Πρόκειται για την 1η παράταση σ’ έργο του ΕΣΠΑ 2007-2013, προϋπολογισμού 12.388.000€ με έκπτωση 12,01%, με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης την 23/01/2013 και λήξη του συμβατικού χρόνου την 17/8/2015 . Η Κ/Ξ αιτήθηκε παράταση 105 ημερών έως 30/11/2015. Στην συζήτηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή (6/10/2015) διαπιστώθηκε ότι το έργο αυτό ξεκίνησε έχοντας πολλά προβλήματα σχετικά με πολεοδομικά θέματα, απαλλοτριώσεις , με μεταφορά δικτύων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ και με την εκτέλεση εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης ότι έχει υλοποιηθεί το 60-70% του συνόλου του έργου και δεν προκύπτει η δυνατότητα ολοκλήρωσης μέχρι 30/11/2015.
Πρόκειται για άλλο ένα προβληματικό έργο της Περιφέρειας, στο όποιο επιπλέον θα έπρεπε η πολιτική και διοικητική αρχή να σέβεται ιδιαίτερα τους νόμους και τις συμβάσεις
Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο περιφερειάρχης κ. Τατούλης, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και αναφορές μας σ΄ όλα τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνεχίζει προκλητικά να υπογράφει αποφάσεις που αφορούν επιχειρήσεις συγγενικών του προσώπων.
Επισημαίνουμε τη διάταξη του άρθρου 159 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) που αναφέρει ότι σε περίπτωση εμπλοκής του Περιφερειάρχη με ιδιωτικά συμφέροντα έως β΄ βαθμού συγγένειας, υποχρεούται αυτός ν΄απέχει από τα καθήκοντά του και να τον αντικαθιστά κάποιος αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
Σημειώνουμε ότι πρόσφατα με δηλώσεις του ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε σε φαινόμενα κακοδιαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με εμπλοκή υπηρεσιακών στελεχών της και πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 3226/2015 απόφασή του δικαίωσε την στάση μας για την δυνατότητα εκλογής Περιφερειακού Συμβούλου ατόμου που συνάπτει συμβάσεις με την Περιφέρεια.
Παρακαλούμε για την ενδελεχή εξέταση του θέματος.
Ο επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Πρώτα»
Νίκος Πατσαρίνος