Κίνηση με ιδιαίτερη ερμηνεία είναι αυτή της παραίτησης  του δημοτικού συμβούλου της «Συμμαχίας Πολιτών» Βασίλη Πανταζή από δύο επιτροπές του δήμου Κορινθίων  στις οποίες είχε οριστεί σαν μέλος από τον επικεφαλής της παράταξης Βασίλη Νανόπουλο.

Συγκεκριμένα το πρωί της Τρίτης 29-3 ο κ. Πανταζής  παρέδωσε στον πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Χρήστο Χασικίδη τις παραιτήσεις του από τις Επιτροπές «Ποιότητας ζωής»  που ήταν μέλος καθώς και από την «Οικονομική  Επιτροπή» που ήταν αναπληρωματικό μέλος χωρίς όμως να ενημερώσει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή του την απόφαση.

Οι επόμενες μέρες και οι περαιτέρω κινήσεις που αναμένονται από τον Β.Πανταζή θα καταδείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν  στη συνεργασία των δυο ανδρών, που δημιουργήθηκε στην ανάγκη κοινής συμπόρευσης στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Κορινθίων.

Εν αναμονή κρίσιμων εξελίξεων στη «Συμμαχία Πολιτών» που πραγματικά εκείνο που δεν χρειαζόταν αυτό το διάστημα, είναι τέτοιου είδους τριγμοί. 

 Ο Βασίλης Πανταζής ήταν για την παράταξη εκπρόσωπος ενός δυναμικού κομματιού αυτής , με έντονη συμμετοχή στα θέματα του δήμου Κορινθίων.