Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δόθηκε μέχρι τις 14 Ιουνίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), για την δωρεάν ένταξη βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς που έληγε σήμερα.

Να σημειωθεί ακόμη πως δίνεται άτυπη παράταση  συγκεκριμένες κατηγορίες ενδιαφερομένων, όπως οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.τ.λ.), επαγγελματίες αγρότες, που αντιμετωπίζουν αντικειμενικό πρόβλημα κατάθεσης της φορολογικής τους δήλωσης έως τις 30 Ιουνίου.

Διευκρινίζεται πως η παράταση αφορά μόνο μόνο για την προσκόμιση των φορολογικών τους δηλώσεων. Για όλα τα υπόλοιπα η προθεσμία υποβολής και για αυτούς είναι η 14η Ιουνίου.