Μετά το 1950 χρονιά που τεκµηριώθηκαν έπειτα από κλινικές επιδηµιολογικές και άλλες µελέτες οι πολλαπλές βλαπτικές επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό από τη χρήση καπνικών προϊόντων, οι κυβερνήσεις των κρατών και οι ιατροκοινωνικές οργανώσεις προέβησαν στη λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.

Είναι πλέον ευρέως γνωστό, ότι πάνω από 40 χηµικές ουσίες ευθύνονται για τις βλαπτικές επιδράσεις στην υγεία των ενηλίκων, αλλά δυστυχώς και των ανηλίκων.

Οι προεξάρχουσες νοσηρές και εξαιρετικά επικίνδυνες παθολογικές καταστάσεις µεταξύ άλλων είναι ο καρκίνος του πνεύµονα, τα αγγειακά εγγεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) κ.α

Οι δράσεις που ανελήφθησαν για την προστασία όλων µας από το κάπνισµα µεταξύ άλλων είναι :

-Η συστηµατική ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού για την προστασία της δηµοσίας υγείας

Οικονοµικά µέτρα όπως ο περιορισµός της καλλιέργειας του καπνού και η αύξηση της τιµής των καπνικών προϊόντων

– Η θέσπιση ειδικής νοµολογίας για την απαγόρευση του καπνίσµατος σε κοινόχρηστους και εργασιακούς χώρους

– Μια πολυδιάστατη αντικαπνιστική εκστρατεία για την προφύλαξη των νέων.

-Εναρµόνιση της αντικαπνιστικής πολιτικής µε ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκούς  οργανισµούς για την καταπολέµηση της µάστιγας καπνίσµατος

Παρά το γεγονός ότι µεταξύ άλλων το κάπνισµα σε κλειστούς χώρους και στον εργασιακό περίγυρο προκαλεί τις ίδιες σοβαρές παρενέργειες και στους µη καπνιστές, η απαγόρευση του µε τις -µέχρι σήµερα- πολιτικές έγινε µια ανεπιτυχής προσπάθεια  στην χώρα µας για τον περιορισµό και την απαγόρευση του καπνού ανάµεσά µας.

Το κάπνισµα µας σκοτώνει όλους. Τόσο όσους δεν έχουν κατανοήσει τις βλαπτικές του επιπτώσεις στην υγεία, όσο και εκείνους που είναι υποχρεωµένοι να αντιπαλέψουν τους καπνιστές οι οποίοι για διάφορους λόγους επιµένουν να µολύνουν συνειδητά πλέον τους κλειστούς χώρους µε τα προϊόντα του καπνού τους.

∆υστυχώς για πολλοστή φορά οι εφαρµοστικοί νόµοι δεν γίνονται σεβαστοί ενώ η πολιτική βούληση εξακολουθεί µέχρι τώρα να είναι ανεπαρκής.

Συνεπώς, το κάπνισµα δεν βλάπτει µόνο την υγεία των καπνιστών αλλά και την υγεία αυτών που τους περιβάλλουν και δεν καπνίζουν.

Το κάπνισµα µας σκοτώνει όλους

Το κάπνισµα είναι αντικοινωνικό. Ο καπνός του τσιγάρου προκαλεί εκτός των άλλων, δυσφορία στους περισσότερους µη καπνιστές καθώς και στον αυξανόµενο αριθµό των καπνιστών. Στις συνέπειες του µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται:

-Ερεθισµός των οφθαλµών (ειδικότερα δυσάρεστο σε αυτούς που φορούν φακούς επαφής)

-Ερεθισµός της µύτης και του φάρυγγα

-Πονοκέφαλος, ζαλάδα και ναυτία

– Κόπωση και έλλειψη συγκέντρωσης

Μείωση των αισθήσεων της όσφρησης και της γεύσης

Επικίνδυνο για τα παιδιά

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνέπειες του παθητικού καπνίσµατος καθότι οι µηχανισµοί άµυνας του σώµατός τους είναι λιγότερο ανεπτυγµένοι, Επίσης είναι λιγότερο ικανά να αποφεύγουν τον καπνό ή να φέρουν αντιρρήσεις, ιδιαίτερα στον στενό περίγυρο που αναπτύσσονται.

Επί πλέον η υγεία τους µπορεί να υποστεί βλάβη πριν ακόµη γεννηθούν. Το κάπνισµα κατά την εγκυµοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο ελλιποβαρών νεογνών, αποβολών και θνησιγενών νεογνών.

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι το κάπνισµα των γονέων µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες στα νεαρά παιδιά και να τα καταστήσει περισσότερο ευάλωτα σε προβλήµατα υγείας στη µετέπειτα ζωή τους. Μεταξύ άλλων, είναι αιτία αναπνευστικών µολύνσεων, όπως βρογχίτιδα, πνευµονία καθώς και χρόνιας φλεγµονής του µέσου ώτος που είναι η συνηθέστερη αιτία κώφωσης στα παιδιά.

Τα παιδιά µε άσθµα παθαίνουν σοβαρότερες και συχνότερες κρίσεις εάν εκτίθενται τακτικά στο παθητικό κάπνισµα.

Τέλος, το παθητικό κάπνισµα προκαλεί πολύ συχνά βήχα και πόνο στο λαιµό.

Οχι πια καπνός Αναμεσά μας!

Εάν δεν καπνίζετε, βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι γνωρίζουν την προτίµησή σας για περιβάλλον χωρίς καπνό. Έχετε δικαίωµα στον καθαρό αέρα – κάντε τη φωνή σας να ακουστεί. Θυµηθείτε ότι τα 2/3  των άλλων Ευρωπαίων δεν καπνίζουν.

Όποτε είναι δυνατό χρησιµοποιείστε χώρους χωρίς καπνό. Εάν οι υπάρχοντες χώροι δεν είναι κατάλληλοι, ζητήστε από τη διοίκηση στους χώρους εργασίας σας, ή στους άλλους κοινόχρηστους που ισχύουν ήδη νοµοθετηµένες ρυθµίσεις, να τους βελτιώσει.

Θυµηθείτε ότι το κάπνισµα είναι συνήθεια ή εθισµός και ότι οι περισσότεροι καπνιστές δυσκολεύονται να απαλλαγούν από αυτό. Να είστε ευγενικοί αλλά απόλυτοι. Το κάπνισµα τους επηρεάζει όπως και εσάς.

Εάν είστε καπνιστής παρακαλείστε να σέβεστε τους περιορισµούς για το κάπνισµα. Έχουν τεθεί σε εφαρµογή για την άνεση και την ασφάλεια αυτών που σας περιβάλλουν και όχι µόνο. Να αποφύγετε το κάπνισµα σε περιπτώσεις που µπορεί να προκαλέσουν δυσφορία ή βλάβη στους άλλους.

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία είναι στην διάθεσή σας για να σας παράσχει βοήθεια και συµβουλές πώς να σταµατήσετε το κάπνισµα.

cancer-society.gr