Γυρίζει σελίδα διοίκησης ο Δήμος Κορινθίων ,έχουμε σχεδόν το τελικό αποτέλεσμα από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ,το ποσοστό του Βασίλη Νανόπουλου καταγράφεται στο  61,43% και  του δίνει την εντολή για να διοικήσει τον Δήμο Κορινθίων. Όπως ο ίδιος δήλωσε ο Αλέξανδρος Πνευματικός επικοινώνησε μαζί του και του έδωσε τα συγχαρητήρια για την εκλογή του.Ο απερχόμενος δήμαρχος, συγκέντρωσε ποσοστό 38,57%.

Ενσωμάτωση
Τελευταία Ενημέρωση
03-06-2019 00:08:44
Σε 104 από  105   99,05%
Εγγεγραμμένοι 50.626
Ψήφισαν 25.937 51,23%
Έγκυρα 24.868 95,88%
Άκυρα 429 1,65%
Λευκά 640 2,47%
Αποχή 24.689 48,77%
Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
61,43% 15.277
Πορεία Ευθύνης
38,57% 9.591