«Πρωταθλήτρια»  αναδείχτηκε η Ελλάδα στην αύξηση της φορολογίας για το 2016 όπως καταγράφουν τα στοιχεία  που παρουσιάζονται στην έκθεση του ΟΟΣΑ ,  «Tax Policy Reforms 2017”

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Ελλάδα αποτέλεσε την εξαίρεση  στον κανόνα  της γενικότερης τάσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις χώρες –μέλη του ΟΟΣΑ, να μειώνουν την φορολογική επιβάρυνση τόσο των επιχειρήσεων , όσο και ιδιωτών,  με στόχο να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη  αλλά και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας.

Η Ελλάδα  λοιπόν , αποτελεί  την εξαίρεση( που της κοστίζει πολύ) αφού αυξάνει τους φόρους και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία , γιατί θέτει σε προτεραιότητα την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων με αποτέλεσμα να προκαλείται με αυτό τον τρόπο, η υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της.