Ο εξαίρετος φοροτεχνικός και λογιστής Αντώνης Μουζάκης μας συμβουλεύει για τον τρόπο συμπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης, με συγκεκριμένες οδηγίες για ανθρώπους με αναπηρία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η προθεσμία για την υποβολή φορολογικής δήλωσης λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.

Οι  άνθρωποι με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω απαλλάσσονται από την υποχρέωση συλλογής ηλεκτρονικών ή έντυπων αποδείξεων. Ως προς τη βεβαίωση αποδοχών για όσους λαμβάνουν κάποιου είδους επίδομα από

τον ΟΠΕΚΑ, έχουν προκύψει 2 ζητήματα.

Το πρώτο αφορά στην υποχρέωση του δικαιούχου – φορολογουμένου να συνυποβάλλει με την φορολογική του δήλωση, σχετική βεβαίωση αποδοχών από τον ΟΠΕΚΑ.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στους κωδικούς στους οποίους πρέπει να σημειωθούν αυτά τα ποσά στη φορολογική δήλωση, ώστε να μην φορολογηθούν, αλλά να είναι δυνατόν στο μέλλον να τα επικαλεστεί ο φορολογούμενος για κάλυψη τεκμηρίων.

Προτείνει να υποβάλλεται αίτηση για να παραλάβετε τη βεβαίωση αποδοχών από τον ΟΠΕΚΑ όπως άλλωστε ορίζει η απόφαση 1025/2020 4-2-2020 ΦΕΚ 406/11-2/2020.

Τα ποσά που αφορούν σε προνοιακά κι άλλα επιδόματα που διανείμει ο ΟΠΕΚΑ πρέπει να σημειώνονται στους κωδικούς 781 και 782, ώστε να μην φορολογηθούν ούτε να τους επιβληθεί έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Συνεπώς το ποσό του επιδόματος θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης αν χρειαστεί.

Ο Αντώνης Μουζάκης μας συμβουλεύει να υποβάλλουμε φορολογική δήλωση ακόμη και στην περίπτωση που  απαλλασσόμαστε από την υποχρέωση υποβολής της, από τη στιγμή που το εισόδημά μας είναι μηδενικό ή πολύ χαμηλό.

Το όφελος από αυτή την ενέργεια θα φανεί στο μέλλον, όταν για παράδειγμα στο πλαίσιο κάποιας διαδικασίας ή συναλλαγής με το δημόσιο, θα χρειαστεί να προσκομίσουμε τη σειρά των εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος για τα προηγούμενα έτη, όπως συνέβη στη διαδικασία διανομής του κοινωνικού μερίσματος.

Πολλοί συνάνθρωποί μας με αναπηρία, που ήταν εν δυνάμει δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, δεν το έλαβαν, γιατί δεν μπορούσαν να παρουσιάσουν τις 7 εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος των

προηγουμένων ετών.  Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση εισοδήματος, γιατί είχαν χαμηλό ή και μηδενικό εισόδημα. Όσοι προσπάθησαν να λάβουν σχετική βεβαίωση από τις ΔΥΟ που να βεβαιώνει πως δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως φορολογική δήλωση εισοδήματος απέτυχαν να την

παραλάβουν, γιατί δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία στις αρμοδιότητες των ΔΥΟ, με αποτέλεσμα να χάσουν το κοινωνικό μέρισμα.

Αν προκύψει πιθανότητα απόδοσης ενός ανάλογου κοινωνικού μερίσματος για το 2020 ίσως το κριτήριο αυτό να εξακολουθήσει να είναι κρίσιμο. Περιμένουμε τα ερωτήματα σας.

Γράφει ο

Παναγιώτης Αλεξανδράκης