Στη νέα  διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-1-2021) αναφέρεται η έναρξη   από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου , της χορήγησης των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021. Τα Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ παρέχουν το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ.

 Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δικαιούχοι είναι τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή τα άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000€ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000€ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000€ προσαυξάνεται με 5.600€ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από αυτόν, εφόσον έχει αναπηρία 67% και άνω).

 Τα Δελτία μετακίνησης χορηγούνται από τα ΚΕΠ κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού από 25/1/2021 έως και 31/10/2021.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε στα ΚΕΠ, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας εδώ και να επικοινωνήσετε με το ΚΕΠ της περιοχής σας.