Στο Νοσοκομείο Κορίνθου θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν  τον παλαιό  εξοπλισμό  Βιοϊατρικής Τεχνολογίας μέσα από την «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» αφού εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης.

Στην ανακοίνωσή της η διοίκηση αναφέρει:

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά από προσπάθεια μηνών εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «Προμήθεια Επιστημονικού, Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπολογισμού 852.792,80€ συμπ. ΦΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Η προμήθεια του εν λόγου εξοπλισμού θα καλύψει τόσο τις ανάγκες αντικατάστασης του παλαιού εξοπλισμού Βιοϊατρικής Τεχνολογίας όσο και των εκσυγχρονισμών  των υφιστάμενων αντίστοιχων υποδομών με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας στο Νομό μας .

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη Νίκα, για την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος ΕΣΠΑ 2014-2020» .