Ανοιχτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Εγκρίθηκε και ξεκίνησε η διενέργεια διαγωνστικής διαδικασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιστημονικού  Ιατροτεχνολογικού και Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προϋπολογισθείσας αξίας  852.792,80€.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η προμήθεια του Επιστημονικού Ιατροτεχνολιγικού και Λοιπού εξοπλισμού αφενός θα καλύψει τις ανάγκες αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού Βϊοιατρικής Τεχνολογίας και αφετέρου θα εκσυγχρονίσει τον υφιστάμενο εξοπλισμό των κλινικών και μονάδων του Νοσοκομείου, με στόχο την αναβάθμιση των παρερχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νομού Κορινθίας και συνάδει με την Εθνική Στρατηγική του τομέα Υγείας.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Νοσοκομείο μας, μετά την προμήθεια του προαναφερόμενου εξοπλισμού, θεωρούμε ότι θα αναβαθμιστεί υποδειγματικά και θα καταστεί πρωτοποριακός νοσηλευτικός και διαγνωστικός προορισμός στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και πολύ μεγαλύτερης αντίστοιχης εμβέλειας, σε σχέση με το μέγεθος του.

Χορήγηση αντιδραστηρίων τεστ αντισωμάτων Covid-19

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου εκφράζει  ολόψυχα τις θερμές ευχαριστίες του, προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Βουλευτή  Κορινθίας κ.Χρήστο Δήμα και τους συμπολίτες μας , οι κ.κ.Γεώργιος και Βασίλειος Αποστολόπουλος  (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) για την χορήγηση αντιδραστηρίων τεστ αντισωμάτων Covid-19 προκειμένου να εξεταστούν σχετικά όσοι εμβολιάστηκαν από  το προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

Εν προκειμένου ο κ.Δήμας μετέφερε σχετικό αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας και οι κ.κ.Γεώργιος και Βασίλειος Αποστολόπουλος ανταποκρίθηκαν στο αίτημα.

Οι ενέργειες αυτές τονώνουν το αίσθημα ευθύνης και την αυταπάρνηση του προσωπικού του Νοσοκομείου μας, νοιώθοντας για μια ακόμα φορά, ότι το έργο τους επιδοκιμάζεται και βρίσκει ανταπόκριση στους πολιτικούς και επιχειρηματικούς κύκλους του Νομού μας.