Ένταξη του έργου με τίτλο ΄΄Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄
Μετά την οριστική έγκριση των 2.950.000€ για την αποπεράτωση του δημαρχείου μία ακόμη σημαντική χρηματοδότηση για τον Δήμο μας είναι γεγονός .

Πρόκειται για ένταξη έργου στο πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου μας με τίτλο ΄΄ Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Βέλου Βόχας στον άξονα ΑΤ05 -Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργεία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών΄΄ έργο ύψους 700.000,00€.

Ο Δήμος μας διαθέτει ένα τεράστιο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, το οποίο απαιτεί συνεχείς συντηρήσεις για την ασφαλή διέλευση των αγροτών αλλά και έγκαιρη και γρήγορη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων μας στις αγορές.

Ήδη στο Δήμο μας υλοποιείται

  1. Έργο προϋπολογισμού 600.000,00 € από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (αποκατάσταση ζημιών από τον ΖΟΡΜΠΑ)

2) Έργο προϋπολογισμού 50.000,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου μας για συντηρήσεις και

3) Έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 έργο προϋπολογισμού 74.400,00€ για αποκαταστάσεις.

«Η προσπάθειά συνεχίζεται» αναφέρει σε δηλώσεις του  ο  Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος