Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε στον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Κορινθίας μετά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Η σύσταση του Δ.Σ έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Αδαμόπουλος Δημήτρης

Αντιπρόεδρος : Αγγιστριώτη – Δημητροπούλου Βαρβάρα,

Γεν. Γραμματέας : Ασλαματζίδου Ζωή  ,

Ειδική Γραμματέας: Φρονιμάδη – Ματάτση Μαργαρίτα ,

Ταμίας : Κυριακοπούλου – Κομιανού Μαρία

Μέλη : Κρόμπας Γεώργιος

Γιαννούλη – Αδαμοπούλου Ολυμπία

Το νέο Δ.Σ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του καλεί τους πολιτικούς συνταξιούχους μέλη και μη μέλη, να συμμετάσχουν ενεργά στον Σύνδεσμο, με σκοπό τη ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στη προάσπιση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους,   καθώς και στην ενεργή συμμετοχή τους, σε τομείς όπως κοινωνία και πολιτισμός.

Το κάλεσμα:

Καλούμε τους πολιτικούς συνταξιούχους που είναι ήδη μέλη του Συνδέσμου, αλλά και όσους συναδέλφους δεν έχουν ακόμα εγγραφεί, να πλαισιώσουν το  νέο Δ.Σ. και με την ενεργή συμμετοχή τους να εμποδίσουμε την παραπέρα επίθεση στα συνταξιουχικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα και κατακτήσεις, να ενισχύσουμε την κοινή μας δράση με τα άλλα συνταξιουχικά και εργατοϋπαλληλικά σωματεία και φορείς.

Επίσης επειδή πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίες και άλλες δραστηριότητες που μπορεί και πρέπει να αναλαμβάνει το Δ.Σ. επ’ ωφελεία των μελών μας, καλούμε τα μέλη να καταθέτουν την άποψη και τις προτάσεις τους για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εκδρομών  κ.λ.π.