Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στοχεύοντας στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας με το επιχειρείν προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Θερμοκοιτίδα νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΘΕΑ – ΕΒΕΑ). Το μνημόνιο υπέγραψαν στις 20 Απριλίου 2017 ο Πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Μασσέλος.

Σκοπός της συνεργασίας μεταξύ της ΘΕΑ – ΕΒΕΑ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, η προώθηση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Συγκεκριμένα οι στόχοι της συνεργασίας αυτής περιλαμβάνουν:

-τη στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα

-τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων (startup)

-την καλύτερη αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών/υποστηρικτικών εργαλείων που μετασχηματίζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στη διεθνή αγορά

-την από κοινού διοργάνωση Ημερίδων/Συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην επιχειρηματική κοινότητα

-την από κοινού συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα

-την από κοινού διενέργεια ερευνών για θέματα επιχειρηματικότητας

-την υλοποίηση από κοινού δράσεων για την προσέλκυση ερευνητών και επενδυτών

Παράλληλα με την υπογραφή του Μνημονίου, υπεγράφη και Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΙΕΜΕ – ΚΕΕΕ) εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, καθηγητή κ. Χάρη Λαμπρόπουλο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εκπροσωπείτο από τον Πρύτανη καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μασσέλο.

Η συνεργασία ενδεικτικά, θα μπορεί να περιλαμβάνει από κοινού διοργανούμενες προσπάθειες έρευνας, διεκδίκησης και υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, από κοινού διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών συναντήσεων, κοινή έκδοση τελικών κειμένων μετά από έρευνες και μελέτες εξειδικευμένων θεμάτων για τον επιχειρηματικό κόσμο.