Από την Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα ξεκίνησε  η πίστωση του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΓΑ και συγκεκριμένα η Ά δόση για το 2017 όχι ολόκληρο όπως ζητούσαν με επιστολή τους οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι αλλά το μισό.

Οι οικογένειες που δικαιούνται ανέρχονται στις 725.000 ενώ πάνω από  45.000 οικογένειες  δικαιούχων θα λάβουν και αναδρομικά προηγουμένων ετών. Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε πάνω από 101.000.000 ευρώ.

Τα αναδρομικά αυτά προέκυψαν από την εκκαθάριση περιπτώσεων που εκκρεμούσαν για τις οποίες απαιτήθηκε η προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Επισημαίνεται ότι, με τη χορήγηση του 50% της προκαταβολής στην πρώτη δόση, περιορίσθηκαν σημαντικά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε μη δικαιούχους.

Στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ, στην ένδειξη Οικογενειακά Επιδόματα, στο πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων» δίνονται πληροφορίες για το θέμα αυτό..

Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος να υπάρχουν κατασχέσεις των επιδομάτων αυτών σε τρίτεκνες και πολύτεκνες που τυχόν  έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και εφόσον δεν έχουν μεριμνήσει ώστε τα επιδόματα αυτά να πιστωθούν από τον ΟΓΑ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει ως «ακατάσχετους» στο σύστημα TAXISNET.

 

shares