Μείωση Μισθωμάτων των Επαγγελματικών Μισθώσεων

Μετά από σχετική ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ, οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4683/20 και 4690/20 περί μείωσης των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων έχουν εφαρμογή και στις μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Δήμο, με εξαίρεση τις μισθώσεις αιγιαλού παραλίας που ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν ‘όπως αναφέρεται από τον Δήμο Κορινθίων, για τους μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης (περίπτερα, καταστήματα κ.α), για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσονται δε από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Η επιχείρηση  που εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Οι πληγείσες επιχειρήσεις προσδιορίζονται με την σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Σε περιπτώσεις καταβολής των μισθωμάτων, οι μειώσεις  θα διενεργούνται κατόπιν σχετικής αίτησης . Σε διαφορετική  περίπτωση η υπηρεσία θα συμψηφίσει τα ποσά με επόμενα μισθώματα.

Πλήρης Απαλλαγή Μισθωμάτων Επαγγελματικών Μισθώσεων

Ειδικότερα για τα κυλικεία εντός των δημόσιων σχολικών μονάδων, προβλέφθηκε η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων από την Μαρτίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση λειτουργίας τους. Από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων σε Δήμους για την ενοικίαση κυλικείων  εντός κοιμητηρίων.