Μια όμορφη εκδήλωση –αφιέρωμα πραγματοποιούν  για να τιμήσουν την γυμνάστρια και δασκάλα παραδοσιακών χορών Νίκη Σούκουλη-Φούφα, στο Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, τα μέλη του 1ου χορευτικού τμήματος παραδοσιακών χορών του Πνευματικού και Παραδοσιακού Κέντρου του Δήμου Κορινθίων σε συνεργασία με το ΚΕΠΑΠ.

shares