Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας 25 Νοεμβρίου

Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας 25 Νοεμβρίου

Ο Ο.Η.Ε. έχει κηρύξει την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών.

Η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα του ΠΟΥ για το 2013, 35% των γυναικών παγκοσμίως έχουν υποστεί φυσική ή/και σεξουαλική βία. Ωστόσο, σε ορισμένες εθνικές μελέτες το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 70%.
Στην Ελλάδα, τα στοιχεία από την Γ.Γ.Ι.Φ. αποδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών που ενώ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη κοινωνική τάξη, κουλτούρα, μορφωτικό ή οικονομικό επίπεδο, πλήττεται και από την οικονομική κρίση που πολλαπλασιάζει τα περιστατικά βίας στις σχέσεις.
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλλων κατανοώντας τη σημασία του προβλήματος για τη δημοκρατία, την ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή, μέσα σε πραγματικά αντίξοες συνθήκες υλοποίησε με επιτυχία το πρώτο Εθνικό, συνεκτικό και συγκροτημένο Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο δημιουργήθηκε και λειτούργησε σε όλη τη Χώρα και προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη στις γυναίκες θύματα βίας. Το δίκτυο αποτελείται από τη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 40 Συμβουλευτικά Κέντρα και 21 Ξενώνες που παρέχουν πληροφόρηση, ψυχο-κοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και φιλοξενία.
Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Κορινθίων συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής όπου στους στόχους του περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη του φαινομένου σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, το Κέντρο διοργανώνει «Open Day» (ημέρα ανοιχτής πόρτας), και προσκαλεί τους φορείς και το κοινό στον χώρο του Κέντρου, από τις 8.00 έως και 15.00, προκειμένου να ενημερωθούν για τους στόχους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου.
Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού να απαντήσουν σε ερωτήματα και απορίες.

shares