Τοποθετηθείτε επί των αλλαγών του συστήματος προσλήψεων ανθρώπων με αναπηρία στον δημόσιο τομέα. Σε διαβούλευση έως τις 30-11-2020 έχει τεθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών η νομοθετική πρωτοβουλία με τίτλο:

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα».

Κρίσιμες αλλαγές προτείνονται και για τις προσλήψεις των ανθρώπων με αναπηρία για τις οποίες θα κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση που ήδη επεξεργάζεται έγκριτη ομάδα εργασίας της σελίδας. Σ’ αυτήν θα προστεθούν οι δικές σας παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας επί του συνόλου της νομοθετικής πρωτοβουλίας, τα οποία αναμένουμε έως τις 29-11-2020 μέσω μηνύματος προς την σελίδα ή ως σχόλιο κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση, ώστε να γίνεται άμεσα γνωστή η πρότασή σας σε όλους τους επισκέπτες. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο 5 που περιέχει τις προτάσεις για τους ανθρώπους με αναπηρία πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/ypes/?p=7385

Μην περιοριστείτε στην ανάγνωση και στην τοποθέτησή σας επί του άρθρου 5 αποκλειστικά, αλλά μελετήστε και σχολιάστε το σύνολο της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Περισσότερα στο:

https://fb.watch/1YLOiXi1f/

Γράφει ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης

Lawyer- Coordinator of «Man in the Epicenter» scientific Forum