Με βάση τον χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται τα μέτρα που θα ισχύσουν αυτόματα σε κάθε περιοχή.

Ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας.

Οι 74 περιοχές της χώρας εντάσσονται  στα εξής επίπεδα.

Επίπεδο 1: ετοιμότητας,

Επίπεδο 2: επιτήρησης,

Επίπεδο 3: αυξημένης επιτήρησης και

Επίπεδο 4: αυξημένου κινδύνου

Η εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιείται σε κάθε περιφερειακή ενότητα εκτός και αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις που θα δικαιολογούν εξαιρέσεις.

Το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με την Κορινθία να είναι στο Επίπεδο 2 και ισχύσουν μια σειρά μέτρων  γνωστά σε γενικές γραμμές και  θα δούμε παρακάτω. Σε αυτά εντάσσεται και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης στις 00:30 έως τις 5:00 το πρωί.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν για την Κορινθία  https://www.cnn.gr/media/com_news/attachments/89/xartis%202.pdf