Από την Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εκδόθηκε ανακοίνωση για τον τρόπο και το χρόνου που θα κατατεθούν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές  στους Δήμους,  Βέλου–Βόχας Νεμέας,Κορινθίων.

Για την καλύτερη και λειτουργικότερη εξυπηρέτηση των πληγέντων από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 23/07/2021 στην αγροτοδασική περιοχή Καλεντζίου της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού της Δημοτικής Ενότητας Βόχας του Δήμου Βέλου–Βόχας και επεκτάθηκε στην περιοχή του Σπαθοβουνίου της Κοινότητας Κουταλά της Δ.Ε Τενέας του
Δήμου Κορινθίων και στην Κοινότητα Αρχαίων Κλεωνών του Δήμου Νεμέας,

Και της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε στις 24/07/2021 στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Αλμυρής, του Ρυτού και της Ντράσσας που υπάγονται στη Δ.Κ Γαλατακίου, της Δ.Ε Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, η Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ενημερώνει ότι:

οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων οι «Επιχειρήσεις» έχουν υποστεί ζημιά, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από 8:00 – 14:00, στη γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κροκιδά 2, Κόρινθος, Τ.Κ.: 20131), όπου θα παραλαμβάνουν και θα καταθέτουν την απαιτούμενη αίτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4797/21 (ΦΕΚ: 66/Α ́/23.04.2021) ως «Επιχειρήσεις» νοούνται:
Α) βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές
κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.
Β) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν από τον πληγέντα αναφέρονται στο άρθρο 4§4β και στο άρθρο 5 της Απόφασης 74617/ΕΞ 2021 (ΦΕΚ: 2670/Β ́/23.06.2021) καθώς και στο Ν.4797/21 (ΦΕΚ: 66/Α ́/23.04.2021).

Ως προθεσμία υποβολής δηλώσεων, για τις καταστροφές, ορίζετε η 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2741084654 (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κορινθίας) Σε κάθε περίπτωση ο «ιδιοκτήτης» πριν να προχωρήσει στην αποκατάσταση, να αποτυπώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το μέγεθος της καταστροφής (φωτογραφίες, βίντεο, κατεστραμμένα στοιχεία και υλικά), καθώς και να διατηρήσει κατά το δυνατόν τα κατεστραμμένα υλικά και αγαθά, ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια επιτροπή που θα έρθει να ελέγξει την
επιχείρησή του.