Μισό εκατομμύριο παιδιά στην Ελλάδα της κρίσης  ζουν σε φτωχές οικογένειες αναφέρει σε έκθεση της η ελληνική εθνική επιτροπή της Unicef σύμφωνα με την efsyn.gr που καταγράφει την δραματική επιδείνωση των συνθηκών που διαβιούν τα παιδιά.

Η έκθεση επισημαίνει τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχαν τόσο η κρίση όσο και οι πολιτικές λιτότητας στον τρόπο που ζουν τα  νοικοκυριά  με παιδιά στη χώρα και χτυπάει καμπανάκι κινδύνου για την παρούσα κατάσταση αλλά και το μέλλον..

Στις  διαπιστώσεις  και συμπεράσματα της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής:

*Τα παιδιά αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και αποστέρησης σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό.

*Την περίοδο της κρίσης πλήττεται περισσότερο η ευημερία των οικογενειών με παιδιά σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό της χώρας.

*Μισό εκατομμύριο παιδιά στη χώρα ζουν σε φτωχές οικογένειες.

*Η βίωση της φτώχειας κατά την παιδική ηλικία οδηγεί σε συσσώρευση μειονεκτημάτων που θα επηρεάσουν αρνητικά τα μελλοντικά τους επιτεύγματα κατά την ενήλικη ζωή, συμβάλλοντας έτσι την αναπαραγωγή της φτώχειας και των ανισοτήτων.

*Σχεδόν ένα στα δύο παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες υλικής αποστέρησης*. Με ποσοστό 45% η Ελλάδα με μεγάλη διαφορά είναι η χώρα όπου τα παιδιά αντιμετωπίζουν την υψηλότερη υλική αποστέρηση μεταξύ των 14 παλαιοτέρων χωρών-μελών της Ε.Ε.

*Η επιδείνωση της φτώχειας και της αποστέρησης κάνει επιτακτική την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών για την υποστήριξή και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά.

*Η υποστήριξη των οικογενειών με παιδιά θα πρέπει να αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής.

*Η στήριξη των οικογενειών με παιδιά θα πρέπει να βασιστεί σε δημόσιες πολιτικές μέσω ενός κατάλληλου μίγματος παροχών (σε είδος και χρήμα) και ρυθμίσεων (λχ γονικές άδειες ή διευκολύνσεις για την εναρμόνιση εργασιακού και οικογενειακού βίου).