Μπορεί εμείς να έχουμε σταθεί πιο τυχεροί στη ζωή μας ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Αυτό όμως δεν πρέπει και δεν μπορεί να μπει εμπόδιο στο να συμπάσχουμε μαζί τους ακόμα κι αν δεν τους γνωρίζουμε προσωπικά.

Μια πρόσφατη έρευνα μάλιστα επιβεβαιώνει πώς η συμπόνια είναι ένα χαρακτηριστικό που ακόμα κι αν δεν το έχουμε, μπορούμε να το αποκτήσουμε. Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε από ειδικούς του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, οι οποίοι χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο γκρουπ. Στην αρχή έβαλαν τα μέλη κάθε ομάδας να έχουν μία θετική εμπειρία με κάποιον από την ομάδα τους και με κάποιον από την άλλη ομάδα.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων οι ερευνητές προκάλεσαν σωματικό πόνο (ελεγχόμενο φυσικά αλλά ξαφνικό) σε κάποιους από αυτούς. Αυτό έγινε στην αρχή της έρευνας και μετά επαναλήφθηκαν. Οι ειδικοί μέτρησαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων πριν και μετά από αυτά τα περιστατικά καθόλη τη διάρκεια της έρευνας. Όπως φάνηκε στην αρχή, η συμπόνια που έδειχναν ήταν μεγαλύτερη αν το άτομο που πονούσε ανήκε στην ομάδα τους.

Ωστόσο μετά από λίγες θετικές εμπειρίες με άτομα της άλλης ομάδας αυτό άλλαξε και η συμπόνια που έδειχναν για τον πόνο τους αυξήθηκε σημαντικά.

Μάλιστα όσο πιο θετική ήταν η εμπειρία με τον «ξένο» τόσο μεγάλωνε η εγκεφαλική δραστηριότητα που έδειχνε ότι το άτομο συμπάσχει με αυτόν που πονάει. Και το καλύτερο; Για να μεγαλώσει η συμπόνια δε χρειάστηκαν πολλές θετικές εμπειρίες με τον άλλον.

Θετική εμπειρία μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό όπως να ανακάλυψαν ότι τους αρέσουν ίδια φαγητά ή ότι γελάνε με τα ίδια αστεία κ.λπ. γεγονός που δείχνει πώς δεν είναι δύσκολο να μπούμε στη θέση του άλλου παρά με ελάχιστη προσπάθεια που σίγουρα μπορούμε να καταβάλλουμε όλοι.

Το άρθρο επιμελήθηκε

η Αλεξάνδρα Καππάτου

Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος