Άοκνη , διαρκής , ουσιαστική, είναι η προσπάθεια που γίνεται από την «Κουκίδα» το πιο αγαπημένο και ιστορικό βιβλιοπωλείο της πόλης και την ιδιοκτήτρια του Ξένια Σακελλαρίου ,με στόχο  να ανοίξουν όλο και περισσότερα παράθυρα γνώσης  στο κόσμο ,για μικρούς και μεγάλους, μέσα από το βιβλίο.

Η «Κουκίδα» δημιουργεί δρώμενα που στόχο έχουν να μεγαλώσει το ενδιαφέρον του  αναγνωστικού  κοινού  . Η δημιουργία Λέσχης Ανάγνωσης   για κάθε ηλικία , είναι μια ουσιαστική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση  και μετράει ένα χρόνο επιτυχημένης  δράσης.

Και αυτή τη χρονιά ακολουθείται το ίδιο πρόγραμμα μια φορά το μήνα, να συζητούν για το βιβλίο που έχουν  επιλέξει, ομάδες με παιδιά  από 8-11 χρόνων και εφήβων  από 12-15 χρόνων, που αγαπούν το βιβλίο, ώστε να  μεγαλώσουν αριθμητικά , καθώς οι γνωστικές εξερευνήσεις ,  και οι ουσιαστικές συζητήσεις .

Φέτος  δημιουργήθηκε η Λέσχη Ενηλίκων ,πρόκειται για  μια κίνηση που δείχνει το αληθινό ενδιαφέρον των ανθρώπων της «Κουκίδας» ώστε να δημιουργήσει αναγνώστες   και στις μεγαλύτερες ηλικίες που ενδιαφέρονται για την λογοτεχνία δίνοντας τροφή για σκέψεις και συζητήσεις  για το μελάνι των σελίδων που έχουν διαβάσει.

Ήδη για τον Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί μια σειρά συναντήσεων, και πιστεύουμε πως θα ευοδωθεί η προσπάθεια.