Δρ. Λυδία Ιωαννίδου - Μουζάκα Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

Δρ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

Η παρατεταμένη ψυχολογική φόρτιση που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες στην πατρίδα μας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του μαστού, εκτιμά η Δρ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα.

Η παρατεταμένη κακή ψυχολογική κατάσταση μιας γυναίκας από ένα σύνολο επιβαρυντικών στρεσογόνων αιτίων, «υποθάλπει» την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, όπως αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της η επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαστολόγος-Ογκολόγος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας Δρ. Λυδία Ιωαννίδου – Μουζάκα.

Η κ. Μουζάκα εξέφρασε τον φόβο της για την πιθανή αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα εξ αιτίας της παρατεταμένης ψυχολογικής φόρτισης που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες στην πατρίδα μας, βασιζόμενη στην αποδεκτή διεθνώς άποψη ότι η παρατεταμένη ψυχική ένταση στη γυναίκα ευοδώνει την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.

Έχοντας δημοσιεύσει από το 1986, –εποχή όπου αντίστοιχη άποψη ήταν τρομερά περιορισμένη, για να μην πούμε έως ανύπαρκτη– μελέτη με 2.000 περίπου περιπτώσεις γυναικών –καρκινοπαθών και μη- διαπίστωσε και υποστήριξε τη σύνδεση της ψυχολογικής φόρτισης με την εμφάνιση του καρκίνουτου μαστού. Παράγοντες οι οποίοι ενοχοποιούνται ότι η παρατεταμένη τους επίδραση προκαλεί ψυχική ένταση είναι η κακή συμπεριφορά συζύγου ή άλλων μελών της οικογενείας, απροσδόκητη αλλαγή στον τρόπο ζωής, παιδιά με προβλήματα υγείας, θάνατος αγαπημένου προσώπου, οικονομικά προβλήματα, καθώς και ελλιπής ή ανύπαρκτη σεξουαλική ζωή.

Εάν υπάρχουν στρεσογόνοι παράγοντες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο τακτικός προληπτικός έλεγχος των μαστών με μαστογραφία είναι πιο επιβεβλημένος. Όσον αφορά την τακτική αυτοεξέταση των γυναικών, η κ. Μουζάκα επισημαίνει πως «από τη διεθνή εμπειρία φαίνεται ότι οι γυναίκες που υποβάλλονται σε τακτική αυτοεξέταση –δηλαδή μηνιαία εξέταση και ψηλάφηση των μαστών από τις ίδιες– βοηθούνται σημαντικά στην ευαισθητοποίησή τους απέναντι στις παθήσεις του μαστού και κατά συνέπεια και στον καρκίνο». «Οι γυναίκες», συνεχίζει, « θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε ψηλαφητό ογκίδιο στον μαστό δεν συνεπάγεται ότι είναι και καρκίνος. Εννέα στις δέκα περιπτώσεις που η ψηλάφηση αναδείξει ογκίδιο, ΔΕΝ είναι καρκίνος».

«Φυσικά όμως», συμπληρώνει, «με την αυτοεξέταση οι γυναίκες δεν είναι σε θέση να ανακαλύψουν μικρούς καρκίνους μεγέθους λίγων χιλιοστών, για αυτό είναι απαραίτητη η προληπτική εξέταση με μαστογραφία και συμπληρωματικά με υπερήχους, έτσι ώστε αν υπάρχει καρκίνος και ανακαλυφθεί σε μικρό μέγεθος, τις περισσότερες φορές αποφεύγεται η μαστεκτομή και δεν θα χρειασθούν στη συνέχεια άλλες συμπληρωματικές θεραπείες».

Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή Εθνικού πληθυσμιακού έλεγχου στη χώρα μας θα είναι μια πολύ αποδοτική προσπάθεια, η οποία θα συμβάλει στη μεγαλύτερη επιβίωση των γυναικών αλλά και στην τόσο επιβεβλημένη ελάττωση των δαπανών για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού χωρίς να υποβιβασθεί η ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών προς τη γυναίκα.

«Η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες στη σημερινή Ε. Ε. που δεν διαθέτει πληθυσμιακό έλεγχο των γυναικών με μαστογραφία για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού», κατέληξε η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας.

iatronet.gr

shares