Προσωπική απόφαση του κάθε εμπόρου-επιχειρηματία , είναι εάν θα λειτουργήσει το κατάστημα του την Καθαρά Δευτέρα. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές η υποχρεωτικές αργίες οπότε το γενικό πλαίσιο δίνει τα καταστήματα ανοιχτά.

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ, δεδομένου του χαρακτήρα της ημέρας ως μη υποχρεωτική αργία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλλουν στους εργαζόμενους προσαυξημένο ημερομίσθιο η άλλες επιβαρύνσεις.

Να θυμίσουμε πως σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν, η Καθαρά Δευτέρα είχε οριστεί ως αργία με άλλες ρυθμίσεις όπως Προεδρικό Διάταγμα σαν τοπική εορτή,  με Υπουργική Απόφαση, η ακόμη με συλλογική σύμβαση η πρωτοβουλία της επιχείρησης.

Σε τέτοιες περιπτώσεις και μόνο, είναι υποχρέωση να δοθεί  αυξημένο ημερομίσθιο, αφού ορίζεται ως αργία.

Όσον αφορά την επαρχία πάντως η ημέρα αυτή ορίζεται από τους εμπόρους και επιχειρηματίες ως αργία, με τα καταστήματα να είναι κλειστά.