Η αυτοπεποίθηση του παιδιού μου

  3

Αναστασία Στραβοράβδη-Καραλέκα
Σύμβουλος Θετικής Διαπαιδαγώγησης

ΜΕΡΟΣ Α’

Ένας από τους προβληματισμούς πολλών γονέων σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους. Συναντάμε όλο και συχνότερα την αυτοπεποίθηση να συνδέεται με θέματα όπως οι σχέσεις μεταξύ των αδελφών και αργότερα των συνομηλίκων, το σχολικό εκφοβισμό, τις μαθησιακές επιδόσεις, την ενασχόληση με τον αθλητισμό και άλλα πολλά.

Πόσο σημαντική είναι η αυτοπεποίθηση σε μια κοινωνία που καλεί τα παιδιά να ενηλικιωθούν με ταχείς ρυθμούς; Πόσο σημαντική είναι η συμβολή των γονιών στην αυτοπεποίθηση του παιδιού;

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Αβραάμ Μάσλοου στην προσπάθειά του να κατανοήσει ποιά είναι η κινητήριος δύναμη των ανθρώπων στο δρόμο προς την επιτυχία, διατύπωσε (1943) τη θεωρία της “Ιεράρχησης των Αναγκών”, ή αυτό που αποκαλείται η Πυραμίδα του Μάσλοου.

Σύμφωνα με το Μάσλοου, οι άνθρωποι έχουν το εσωτερικό κίνητρο να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες. Όταν κάποιος καλύψει την πρώτη σε ικανοποιητικό βαθμό, τότε περνά στην επόμενη και ούτω καθεξής, έως ότου φτάσει στην κορυφή.

Αρχικά, τα στάδια του μοντέλου αυτού, όπως είχαν καθοριστεί, ήταν πέντε:

1. Βιολογικές και Φυσιολογικές ανάγκες – αέρας, φαγητό, νερό, καταφύγιο, ζεστασιά, ύπνος.
2. Ανάγκες Ασφάλειας – προστασία από τα στοιχεία της φύσης, ασφάλεια, τάξη, νόμος, σταθερότητα, απελευθέρωση από τον φόβο.
3. Ανάγκες αγάπης και αισθήματος του ανήκειν – φιλία, εγγύτητα, στοργή και αγάπη – από τον εργασιακό χώρο (σχολείο για τα παιδιά), την οικογένεια, τους φίλους, τις αισθηματικές σχέσεις.
4. Ανάγκες αυτοεκτίμησης – κατορθώματα, ειδίκευση, ανεξαρτησία, κύρος, κυριαρχικότητα, αυτοσεβασμός, σεβασμός από τους άλλους.
5. Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης – συνειδητοποίηση των προσωπικών δυνατοτήτων, αυτο-ολοκλήρωση, αναζήτηση προσωπικής εξέλιξης και εμπειριών.

Το 1970 το μοντέλο της “Ιεράρχισης των Αναγκών” διευρύνθηκε, συμπεριλαμβάνοντας τις γνωστικές ανάγκες (γνώση, ερμηνεία, σημασία κλπ) και τις αισθητικές ανάγκες (αναγνώριση και εκτίμηση της ομορφιάς, ισορροπία κλπ.) ως 5ο και 6ο στάδιο αντίστοιχα, πριν την Αυτοπραγμάτωση. Επιπλέον, προστίθεται η Ανάγκη Υπερβατικότητας (προσφορά βοήθειας σε άλλους, ώστε να επιτύχουν την αυτοπραγμάτωση) ως το καταληκτικό 8ο στάδιο της πυραμίδας.

Βλέπουμε, λοιπόν, την αυτοπεποίθηση να αποτελεί θεμελιώδη ανάγκη και μάλιστα με τοποθέτηση στο μέσον της πυραμίδας. Εξαρτάται από βασικούς παράγοντες ολοκλήρωσης και αποτελεί δίοδο, καθορίζοντας με την σειρά της την πορεία προς την επιτυχία.

Διάβασε επίσης: Η αυτοπεποίθηση του παιδιού μου – Πώς θα αναγνωρίσω τα σημάδια (ΜΕΡΟΣ Β’)
Συνεργάτης του All Time Coaching