Την εντατικοποίηση όλων των ελέγχων  που προβλέπονται την περίοδο των του Πάσχα,  σχετικά με την αγορά κρέατος και ιδιαίτερα των αιγοπροβάτων ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης ,από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, για την καταγωγή ,τη προέλευση με σκοπό την διαφάνεια στη αγορά και την προστασία των Ελληνικών αιγοπροβάτων.

Στη σχετική εγκύκλειο που έχει εκδοθεί , επισημαίνεται  σύμφωνα με το άρθρι 5 παρ.2 του Καν.(ΕΕ)1337/2013 , «Ελληνικά» δύναται να επισημανθούν τα κρέατα μόνο εάν αποδεικνύεται από την επιχείρηση, με τρόπο ικανοποιητικό, ότι το κρέας έχει αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην Ελλάδα.

Με σκοπό  την ομοιόμορφη επισήμανση των σφάγιων ελληνικής καταγωγής και με ευθύνη των επιχειρήσεων, αυτή θα γίνεται με χρήση σφραγίδας παραλληλόγραμμου σχήματος και με την εγκεκριμένη για τρόφιμα χρωστική Ε129 (ερυθρό ALURA), εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Τέλος σημειώνει πως σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο 4492/2017 για την «διακίνηση και εμπορεία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα προστατευτούν από παράνομες Ελληνοποιήσεις, θα διασφαλιστεί το εισόδημά τους και οι καταναλωτές θα γνωρίζουν εγγυημένα την Ελληνική προέλευση του κρέατος στην αγορά.

shares