Ενημέρωση-Συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13/9 στην πλατεία του χωριού Μάννα (στο καφενείο)
στις 19:00 με θέμα την άρνηση πολιτών ,Συλλόγων , Φορέων σχετικά με την αντίθεση τους στη δημιουργία  αιολικών πάρκων  στη Ζήρεια.
– Παρουσίαση: Γιατί είμαστε αντίθετοι στα αιολικά. O τόπος, το βουνό, η αξία του και τα έργα που θα το καταστρέψουν.
– Ερωτήσεις / Συζήτηση

Ναι στην Προστασίας της Φύσης –  Όχι Ανεμογεννήτριες στην Ζήρεια.

Όλη η Κορινθία Υπέρ της Προστασίας της Ζήρειας

Ενώστε την φωνή σας με Δήμους, Συλλόγους και Φορείς εντός και εκτός νομού, ώστε να αποτραπούν τα σχέδια εγκατάστασης αιολικών εργοστασίων στην Ζήρεια.

Εάν γίνει η αρχή, τότε πάνω από 300 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες μπορεί να εγκατασταθούν στο παρθένο βουνό μας, προκαλώντας:

Μη αναστρέψιμη καταστροφή του ορεινού όγκου της Ζήρειας

Ανυπολόγιστες συνέπειες σχεδόν για το σύνολο του νομού μας.

Δηλώνουμε την κάθετη αντίθεσή μας στην σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Ζήρεια, και ενώνουμε τις φωνές μας με τους Δήμους Σικυωνίων & Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, οι οποίοι αναμένουν ότι θα προκληθεί:

– μη αναστρέψιμη καταστροφή του τοπίου και του φυσικού οικοσυστήματος του βουνού μας
– μη αναστρέψιμο πλήγμα στον αειφόρο τουρισμό της ορεινής περιοχή μας και στην τοπική μας οικονομία

Δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όμως η άστοχη χωροθέτηση τους μπορεί να προβεί αρνητική για:

– την Βιοποικιλότητα
– το Περιβάλλον
– τον Τουρισμό
– την Υδρολογική ισορροπία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
– την αλλαγή του Μικροκλίματος στην ευρύτερη περιοχή

Δίκτυο Προστασίας Ζήρειας – Ziria Protection Network