stavrelis00000001-680x365

Είναι οι αναφορές ,οι απαντήσεις που έδωσε ο υπεύθυνος ενημέρωσης του δήμου Κορίνθιων δημοτικός σύμβουλος Νίκος Σταυρέλης για θέματα που αφορούν τον δήμο ,τις κριτικές  αλλά και επισημάνσεις της αντιπολίτευσης.

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Αρχή θέλοντας να μην υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα στη  νομιμότητα  υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων , όπως έχει εγκριθεί με την 476/2015 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση – συμπλήρωση του Σχεδίου για ένα ακόμα ΧΥΤΥ και δύο χώρους για προσωρινή απόθεση δεματοποιημένων υπολειμμάτων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη  και στον υπό σύνταξη ΠΕΣΔΑ.

Συγκεκριμένα πρότεινε να προστεθούν στο Κεφάλαιο «Διαχείριση υπολείμματος — απορρίμματα πράσινων κάδων» τα ακόλουθα:

1.Στο Τέλος της παραγράφου [Βασική επιδίωξη ως προς τη διαχείριση του υπολείμματος του Δήμου Κορινθίων … (συγκεκριμένα στη θέση Μάντρα της Τ.Κ. Στεφανίου)… και εναλλακτικά σε χώρο στη Ζώνη Ζ3 όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 19379/1207 Απόφαση Έγκρισης του  ΓΠΣ της  Δ.Ε. Κορινθίων (ΦΕΚ 255/2013) και όπου έχει προβλεφθεί η χρήση της υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και

2.Στο τέλος του κεφαλαίου … (Η προσωρινή απόθεση δεματοποιημένου υπολείμματος τόσο της Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Αστικών Απορρμμμάτων του Δήμου Κορινθίων όσο και υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών  (και μέχρι την εξεύρεση  τελικής λύσης, όπως αυτή θα ορίζεται στον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου) στους πρώην ΧΑΔΑ στη θέση Κάτω Κολοβό Δ.Ε. Τενέας και εναλλακτικά στη θέση Αετόπετρα Άσσου Δ.Ε. Ασσου — Λεχαίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την ανωτέρω πρόταση τροποποίησης-συμπλήρωσης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων. Μειοψήφησε μόνον η παράταξη του κ. Νανόπουλου.

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΡΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αποφασισμένη να προχωρήσει με κάθε τρόπο στην λύση του προβλήματος των απορριμμάτων είναι η Δημοτική Αρχή. Με δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα και η τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού  εντάσσοντας α) την Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης  αστικών στερεών αποβλήτων  προϋπολογισμού 1.690.307 € και β)την Κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.605 €.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός  για την Προμήθεια του εξοπλισμού  με κατάθεση προσφορών μέσα στον Ιούλιο.

Έχοντας ως μοναδικό κριτήριο  την μη επιβάρυνση των δημοτών η Δημοτική Αρχή  υπέβαλε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ομόφωνα την ενέκρινε  να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» , με συνολικό προϋπολογισμό 3.052.912,00 ευρώ και με υποέργα

-(1) Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων , προϋπολογισμού 1.690.307,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

-(2) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.242.605,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

(3) Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ

Το ταμειακό απόθεμα του Δήμου Κορινθίων  στις 31/5/2016 ανήλθε στο συνολικό ποσόν των 15.809.000 € .

Το αντίστοιχο απόθεμα των νομικών προσώπων του Δήμου στις 31/5/2016 ανήλθε σε 3.600.000 €

Έτσι το συνολικό ταμειακό διαθέσιμο Δήμου και δημοτικών νομικών προσώπων  ανήλθε σε 19.409.000 €

Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την οικονομική ευρωστία του Δήμου και την ορθή και συνετή οικονομική διαχείριση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Όσον αφορά τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστου Κορδώση  περί “σπαγγοραμένης” Δημοτικής Αρχής με αφορμή  το  ταμειακό απόθεμα,  τονίζουμε ότι μακάρι  αυτή τη διαχείριση να την είχε το Κεντρικό κράτος και η Κεντρική Κυβέρνηση αλλά και οι λοιποί κρατικοί φορείς και δεν θα είχαμε φθάσει στην σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας με τα αλλεπάλληλα μνημόνια που βιώνουμε ως χώρα.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Στην ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Τιμ. Πιέτρη για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την καταγραφή και αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων ο κ. Σταυρέλης απάντησε :

Τον προσεχή μήνα ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής  του Δήμου, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει συνεδριάσει 101 φορές από το τέλος 2012. Έχουν καταγραφεί  613 ακίνητα πάσης φύσεως (κτίρια, αγροτεμάχια, δασοτεμάχια, υδατοδεξαμενές, κάστρα, αντλιοστάσια κλπ) σε πόρισμα 282 σελίδων. Νομιμοποιήθηκαν όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα του Δήμου τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν αυθαίρετα (95 ακίνητα) και πληρώθηκαν 61.000 € για τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Συντάχθηκαν τοπογραφικά διαγράμματα και  βρέθηκαν όλα τα συμβόλαια στα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο. Στο πόρισμα της Επιτροπής θα περιλαμβάνεται ειδικό παράρτημα για την αξιοποίηση των ακινήτων. Κανένα άλλο ποσόν δεν κατεβλήθη, εκτός των εξόδων  των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου για τη λήψη των αντιγράφων. Με την ολοκλήρωση το θέμα θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ 70 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Απάντηση στον κ. Νανόπουλο που  μίλησε για Προσκυνημένους και Νενέκους Προέδρους Συλλόγων  έδωσαν από κοινού οι κ. Νίκος Σταυρέλης και Παναγιώτης Λαμπρινός. Οι 70 και πλέον εκδηλώσεις του καλοκαιριού από το ΚΕΠΑΠ και  το Δήμο σε συνεργασία με  τους Πολιτιστικούς Συλλόγους  σχεδόν σε όλο το Δήμο είναι η πιο πειστική απάντηση στους ανεύθυνους ισχυρισμούς του. Πέραν τούτου υπάρχουν και πλήθος άλλων εκδηλώσεων  συλλόγων και φορέων , αλλά και οικονομικών επιχορηγήσεων του Δήμου , οι οποίες σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση  αξιολογούνται και εγκρίνονται ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρκεί να ρίξει μία ματιά κανείς στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για του λόγου το αληθές. Κατά συνέπεια είναι εκτεθειμένος στους Συλλόγους και τους Φορείς για την βαριά προσβολή προς τους Προέδρους. Δηλαδή κατά τον κ. Νανόπουλο όσοι Πρόεδροι είτε έχουν επιχορηγηθεί από το Δήμο είτε συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις με το Δήμο και το ΚΕΠΑΠ είναι ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ και ΝΕΝΕΚΟΙ ;

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απάντηση στην ερώτηση του κ. Πιέτρη που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε ο κ. Σταυρέλης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο Δήμος δεν είναι ΟΑΕΔ για δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας, αλλά στα πλαίσια του νόμου, χρόνια τώρα, εκμεταλλεύεται κάθε κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων κάθε ηλικίας. Ενδεικτικά ανέφερε:

-Την απασχόληση 70 ανέργων αρχικά, 80 στη συνέχεια και 130 περίπου πέρσι στα πλαίσια απασχόλησης με κοινωφελή εργασία (5μηνα)

-Την  απασχόληση  εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι 135 ημερομίσθια σε έργα αυτεπιστασίας του Δήμου μέσω ΟΑΕΔ

-Την απασχόληση στη ΔΑΕΚ 12 εργαζομένων  ηλικίας 55-64 ετών απασχοληθέντων σε τεχνικά έργα, δεδομένου ότι το προσωπικό ήταν έμπειρο (πλακάδες, σιδεράδες, ηλεκτρολόγοι κλπ) με δυσκολία ανεύρεσης εργασίας λόγω ηλικίας, συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό στην δυνατότητα συνταξιοδότησής τους.

-Την απασχόληση στη ΔΕΥΑΚ ατόμων  ΑΜΕΑ

-Την ένταξη του Δήμου Κορινθίων , με παρέμβαση του κ. Δημάρχου, στο Υπουργείο Εργασίας , 123 ατόμων με 8μηνη απασχόληση, όπως άλλωστε ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο. Εντός των προσεχών ημερών θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.