Ανάγκη για συνεχής Ελέγχους  και Επιτήρηση  για τυχόν εμφάνιση λοιμώξεων.

Η ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και αυξημένη εγρήγορση για  πιθανή εμφάνιση λοιμώξεων λόγο της φυσικής καταστροφής στη Δυτική Αττική, αποτελεί άμεση προτεραιότητα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ)

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή επιστημονική συνάντηση –ενημέρωση στο Γενικό  Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» με θέμα «απειλές για τη δημόσια υγεία από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Δυτική Αττική».

Σε αυτή συμμετείχαν ομάδα εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, η Διοίκηση του νοσοκομείου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Θριασίου.

Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη «για συνεχή επιτήρηση και αυξημένη εγρήγορση για τυχόν εμφάνιση λοιμώξεων και συγκεκριμένων νοσημάτων σημαντικών για τη δημόσια υγεία, που μπορεί να σχετίζονται με την παρούσα φυσική καταστροφή. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν αναφορές λοιμωδών νοσημάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία».

Υπογραμμίστηκε ότι  σημαντικό ρόλο παίζουν  η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ασθενών, ιατρονοσηλευτικού- φαρμακευτικού προσωπικού. Οι ειδικοί επεσήμαναν πως η ασφάλεια του νερού, των τροφίμων καθώς και των  μέτρων  υγιεινής και προσωπικής προστασίας.

Ακόμη ο καθαρισμός των περιοχών που έχουν πληγεί και τέλος η άμεση ιατρική εκτίμηση τραυματισμών που έγιναν στην καταστροφή.

 

shares