Ανακοίνωση ομίλου Ραψωματιώτη

Ανακοίνωση ομίλου Ραψωματιώτη

Προφανώς και δεν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις μας με τους Δήμους και τους Δημάρχους της Κορινθίας, για όσο δε την συνεργασία των εταιρειών μας εξαρτάται πάντα από την θέληση των Δημάρχων.

Κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει ότι είμαστε κατά προτεραιότητα στην διάθεση των Δήμων της Κορινθίας και ανά πάσα στιγμή που θα μας ζητηθεί η βοήθεια μας, στην συνολική λύση του σοβαρού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα ανταποκριθούμε άμεσα, στην βάση πάντα των δυνατοτήτων μας.

Όμιλος Εταιρειών
Π. & Δ. Ραψωματιώτη