Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Με δελτίο τύπου ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας Κορινθίων Χρήστος Μελέτης ενημερώνει για την ομόφωνη έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Το δελτίο

Πιστή στις δεσμεύσεις της η Δημοτική Αρχή προώθησε την διαδικασία σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων και έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως θέμα ημερήσιας διάταξης, την έγκρισή του.
Το ανωτέρω Σχέδιο βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και αφορά, εκτός των άλλων, τη Διαλογή στην Πηγή, την Ανακύκλωση, την Επαναχρησιμοποίηση και την Κομποστοποίηση Οργανικών Αστικών Αποβλήτων.
Αποτελεί μια επιλογή διαδικασιών διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων η οποία είναι :
-α) φιλικότερη στο περιβάλλον.
-β) πιο οικονομική, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί ο δημότης με πρόσθετα τέλη.
Έπειτα από συνεδρίαση, αφού υπήρξε επίσης θετική απόφαση των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ενέκρινε ομόφωνα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας.
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Χρήστος Μελέτης