Δέκα τόνους κρέας γαλοπούλας δέσμευσαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας  Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Στον υγειονομικό κτηνιατρικό  έλεγχο που έγινε  σε ψυκτική αποθήκη οι κτηνίατροι ελεγκτές βρήκαν και δέσμευσαν 10 τόνους κατεψυγμένης γαλοπούλας με προέλευση από την Γαλλία, γιατί το συγκεκριμένο προϊόν δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που ορίζουν οι διατάξεις τόσο της ενωσιακής όσο και εθνικής νομοθεσίας ως προς τη σήμανση.