Για «λουκέτο» πηγαίνουν τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει μετά από ερεύνα που έκανε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Σύμφωνα με αυτή  θα διακόψουν τη λειτουργία τους 18.700 επιχειρήσεις ενώ κινδυνεύουν  να χαθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας αφού έχει επιβαρυνθεί η πραγματική οικονομία από την παρατεταμένη διαπραγμάτευση.
Συγκεκριμένα, (ποσοστό 40,3%) θεωρούν αρκετά και πολύ πιθανό ότι θα κλείσουν. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τους αυτοαπασχολούμενους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αδήλωτη εργασία μεγάλο ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων.

Ακόμη υπογραμμίζεται ότι τα « λουκέτα » θα συγκεντρωθούν σε επιχειρήσεις της Αττικής ιδιαίτερα στον κλάδο της μεταποίησης, ενώ τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο « κόκκινο » θα φέρον   υψηλό κίνδυνο απώλειας 34.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις μιλούν για επιδείνωση της ρευστότητας και έλλειψη κεφαλαίων από την αγορά που οδηγεί σε ασφυξία τις επιχειρήσεις, ενώ προκύπτει αύξηση των οφειλετών κατά 10% όχι μόνο προς το Δημόσιο αλλά και προς τους προμηθευτές τους.

Ενώ  τέσσερις στις πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι βρίσκονται εκτεθειμένες σε πιστωτικούς κινδύνους, παρουσιάζουν κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργούν με ορίζοντα συρρίκνωσης και όχι επέκτασης ενώ παράλληλα, φαίνεται να εδραιώνονται οι ευέλικτες μορφές εργασίας και οι άτυπες μορφές απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι προοπτικές για το α’ εξάμηνο του 2017 ως προς το λόγο προσλήψεων-απολύσεων δείχνουν ότι σε δύο επιχειρήσεις που κάνουν προσλήψεις (8,1% των επιχειρήσεων) αντιστοιχούν τρεις επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις, με το ισοζύγιο της απασχόλησης να είναι αρνητικό.
Για το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, αναμένονται 2.000 επιπλέον απώλειες θέσεων μισθωτής απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες από τα λουκέτα.

Ακόμα και από αυτές τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις και αύξηση του προσωπικού κατά το εξάμηνο του 2017, το 40% περίπου θα προχωρήσει σε προσλήψεις είτε με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης είτε με το καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη.

Αρνητικές παραμένουν οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων για το α’ εξάμηνο του 2017 , αφού το 58,8% των επιχειρήσεων αναμένει επιδείνωση ενώ μόλις το 11% των επιχειρήσεων αναμένει βελτίωση.

Ωστόσο, μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας παρουσιάζουν οι σχετικά νεότερες σε ηλικία επιχειρήσεις καθώς και οι σχετικά μεγαλύτερες σε μέγεθος ως προς την απασχόληση

Με  μεγάλη διστακτικότητα   σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις το 3,6% των επιχειρήσεων, ενώ μόλις το 6,4% έχει υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων όπως το ΕΣΠΑ.