Σημαντικότερες διατάξεις του Νομοσχεδίου για τη χώρα και το N.Κορινθίας

Σημαντικότερες διατάξεις του Νομοσχεδίου για τη χώρα και το N.Κορινθίας

psixogios160

του Γιώργου Ψυχογιού

βουλευτή Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ – δικηγόρου

Αναμφισβήτητα η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους κύριους τομείς της πρωτογενούς οικονομίας και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και του νομού μας. Παρόλα αυτά έως σήμερα δεν υπήρξε κάποιο συντονισμένο σχέδιο στη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών της Ελλάδας, το οποίο να αποσκοπεί στην οργάνωση και στην αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Η μη αποτελεσματική αξιοποίηση των γαιών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη πλήρους χαρτογράφησης, οριοθέτησης και αξιολόγησής τους και στην πολυμορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που τις χαρακτηρίζει. Τις παθογένειες αυτές θεραπεύει το Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ εξασφαλίζει περί τα 30 εκατ. στρέμματα για την πλήρη κάλυψη των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων.

Καταρχάς, τα πρώτα άρθρα του εν λόγω Νομοσχεδίου (άρθρα 1-12) ορίζουν λεπτομερώς την έννοια των «Βοσκήσιμων Γαιών», προβλέπουν τη δημιουργία «Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων», καθώς και τη σύσταση «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιμων Γαιών».

Επίσης θέτουν σαφώς τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση βόσκησης σε δασικές περιοχές και παράλληλα ρυθμίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες για την ολοκλήρωση των «Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» τα επόμενα χρόνια.

Το εν λόγω Νομοσχέδιο, όμως, εκτός από τις παραπάνω ρυθμίσεις περιέχει και άλλες σημαντικές θετικές τροποποιήσεις για τον αγροτικό κόσμο. Συγκεκριμένα, το άρθρο 13 προβλέπει μεταξύ άλλων την μείωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α για την ελιά από 3% σε 1,5%.

Επιπροσθέτως, επεκτείνει η ενεργητική προστασία της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α. και σε κινδύνους που προέρχονται από παθήσεις και ασθένειες, ενώ μέχρι τώρα περιοριζόταν αποκλειστικά σε φυσικούς κινδύνους. Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούσαν πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου που γνωρίζει καλά τη μεγάλη σημασία τους για την υποστήριξη της παραγωγής και του εισοδήματός του.

Εξάλλου, με τα τελευταία άρθρα παρατείνεται η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων έως 31.10.2016, καθώς και η λειτουργία των σχολών ΕΠΑΣ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την χρονιά 2016-2017.

Καταρτίζεται ακόμα «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής και Διαχείρισης Νεκρών Ζώων» με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος και δημιουργούνται «Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα».

Καθίσταται σαφές ότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς εισάγει για ακόμη μια φορά ένα Νόμο με κοινωνική κατεύθυνση, που δίνει νέα πνοή και ώθηση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας και τακτοποιεί ένα ακόμη πεδίο που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ουδέποτε ρύθμισαν.