Την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017, θα ξεκινήσει η καταβολή των συνάξεων του Αυγούστου από τα ασφαλιστικά ταμεία στους συνταξιούχους του   ΙΚΑ, ΟΓΑ, Δημόσιου  και των άλλων ταμείων.

Συγκεκριμένα το Δημόσιο θα πληρώσει την Παρασκευή 28 Ιουλίου, το ΙΚΑ  και το ΝΑΤ επίσης την ίδια ημέρα.

Ο ΟΑΕΕ  και ο ΟΓΑ ,θα καταβάλλουν τις συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 01 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη.

Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις Αυγούστου 2017 στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Ακόμη οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Αυγούστου 2017 θα καταβληθούν στις 28 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Τέλος για τις  Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑ) Αυγούστου 2017  η πληρωμή  θα γίνει στις 02 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με το  (ΦΕΚ B 3965 – 12.12.2016).