Η προτροπή του Απόστολου των Εθνών Παύλου  για Αγάπη….. φαντάζει  στους καιρούς που ζούμε …..πιο επίκαιρη από ποτέ.

Αν Αγαπάς …..τότε ξέρεις τι σημαίνει αυτό που ο πολιούχος της Κορίνθου, στον Ύμνο της Άγάπης (Α΄ Κορ. 13,1-13) επισημαίνει:

Η Αγάπη…

Μακροθυμεῖ,

Χρηστεύεται,

Οὐ ζηλοῖ,

Ου περπερεύεται,

Οὐ φυσιοῦται,

Οὐκ ἀσχημονεῖ,

Οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς,

Οὐ παροξύνεται,

Οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

Οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ,

Συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

Πάντα στέγει,

Πάντα ἐλπίζει,

Πάντα ὑπομένει.

 

Ποτέ δεν είναι αργά….

Χρόνια Πολλά Κορίνθιοι……