Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, συνεδρίασε εκτάκτως, σήμερα την Δευτέρα 15/5/2017 και αποφάσισε τα εξής:

Αφού έλαβε γνώση της Ανακοίνωσης του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με τα νέα προωθούμενα από την Κυβέρνηση μέτρα για την αύξηση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και το μη συνυπολογισμό των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους, ως και του υπό ημερομηνία 11/5/2017 Δελτίου Τύπου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δ.Σ Ελλάδος, για τη συνάντηση των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό.

Αποφάσισε, την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τουςτην 17η Μαΐου 2017  εκφράζοντας την αντίθεση και αντίδρασή τους στις παραπάνω άδικες, αντισυνταγματικές και εξοντωτικές ρυθμίσεις που πλήττουν τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.

Για την περαιτέρω στάση του Συλλόγου, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σε νέα του συνεδρίαση την οποία όρισε για την Τετάρτη 17-5-2017 και ώρα 12:00, μετά την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δ.Σ. Ελλάδος, που συγκαλείται εκτάκτως στην Αθήνα την Τρίτη 16/5/2017.