Τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχουν τα νέα μέτρα που επιβάλει το υπουργείο Υγείας τόσο στην εισαγωγή νέων φαρμάκων στην Ελλάδα, στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, όσο και στην πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες αναλύει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος σε δύο επιστολές του προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό και προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Ν. Μανιό, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία για τις προωθούμενες παρεμβάσεις.  Ο ΣΦΕΕ προσέρχεται σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με αφορμή και την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου το οποίο περιλαμβάνει τα παραπάνω μέτρα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr εξετάζονται και νομικές ενέργειες.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος στις δύο επιστολές, εάν εφαρμοστεί το σύστημα 9-6-3 για την είσοδο νέων φαρμάκων στην θετική λίστα, (δηλαδή, ένα νέο προϊόν δεν θα αποζημιώνεται εφόσον κυκλοφορεί σε 9 χώρες, αποζημιώνεται σε 6, εκ των οποίων οι 3 διαθέτουν Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, αλλά θα πρέπει να αποζημιώνεται στα 2/3 των χωρών που κυκλοφορεί (οι οποίες θα είναι τουλάχιστον 9, εκ των οποίων χωρών αποζημίωσης το 50% θα πρέπει να έχει Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας), η είσοδος νέων φαρμάκων στην Ελλάδα θα καθυστερεί από 2 έως 4 χρόνια.

Όσον αφορά στα νέα φάρμακα που θα επιτύχουν να εισαχθούν στην ελληνική αγορά παρά τα ανωτέρω «φίλτρα», το υπουργείο Υγείας πενταπλασιάζει κατ’ ελάχιστον το τέλος εισόδου για τις νέες δραστικές που προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και διαμορφώνει το σχετικό ποσοστό σε 25%, χωρίς να υπάρχει κανένας νόμιμος και επιβεβλημένος λόγος δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλει μία τέτοια αύξηση. Και αυτό διότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΠΥ παραμένει και φέτος σταθερός, όπως και ο αντίστοιχος του 2016, οπότε και ίσχυε μόνο το τέλος εισόδου 5% για τις νέες δραστικές.

Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως αναφέρει ο ΣΦΕΕ, δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα δημοσιονομικά οφέλη, διότι στερείται πάσης διασύνδεσης με τεκμηριωμένη αξιολόγηση της καινοτομίας. Επιπλέον, ούτε το υπό ψήφιση Μνημόνιο επιβάλλει τέτοια υποχρέωση, ενώ ο ισχυρισμός πως μόνο τα νέα και καινοτόμα προϊόντα ευθύνονται για την επιβάρυνση της φαρμακευτικής δαπάνης, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Δημόσιας Υγείας για το διάστημα 2014-2020 (Καν. 282/2014) και τα ισχύοντα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία της καινοτομίας στην κοινωνία και έχουν – προ καιρού – προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που την προάγουν. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην παρεμπόδιση ή ακόμα και στον αποκλεισμό των ασθενών από την πρόσβαση στα νέα και καινοτόμα φάρμακα.

Το μέτρο θα ισχύει αναδρομικά για προϊόντα που ήδη έχουν λάβει τιμή από τις αρχές του 2017, ανατρέποντας όπως τονίζουν οι φαρμακευτικές πλήρως τα δεδομένα εισόδου τους στην αγορά, αλλά και τον σχετικό οικονομικό προγραμματισμό των εταιρειών και αιφνιδιάζοντας τους ασθενείς, που αποτελούν κυρίως ευπαθείς ομάδες. Κι ενώ στο Μνημόνιο προβλέπεται η μείωση του claw back κατ’ ελάχιστον 30% μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ελέγχου της ζήτησης, στη θέση αυτών, μπαίνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα, μέσω ενοποίησης της κλίμακας των υφισταμένων rebates, σε αυξημένα συνολικά ποσοστά, από 18% σε 30%, δηλαδή συνολική αύξηση 66% ή 140 εκατ. ευρώ, που θα εισπράττονται προκαταβολικά ως άλλη μία αναγκαστική έκπτωση, καταλήγοντας συνολικά στο 50%.

Η μόνη ορθή προσέγγιση για την είσοδο ενός νέου καινοτόμου φαρμάκου στην Ελλάδα, εξηγούν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, είναι η αξιολόγηση της τεχνολογίας και η διαπραγμάτευση, όπως ισχύει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, και η εξαίρεση των ορφανών φαρμάκων και των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών από κάθε τέτοια διαδικασία. Και συμπληρώνουν πως κανένα οριζόντιο μέτρο δεν θα καταλήξει σε μείωση του claw back κατά 30% στο τέλος του 2017 και αντίστοιχα 15% στο τέλους του 2018, εάν δεν προχωρήσουν οι απαιτούμενες και συμφωνημένες στο Μνημόνιο, διαρθρωτικές αλλαγές. capital.gr

 

 

 

shares