Την προσεχή  Παρασκευή 14 Ιουλίου, εκπνέει η προθεσμία σχετικά με την  ασφάλιση των οχημάτων χωρίς το παράβολο των 250 ευρώ, μετά την παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Αντιμέτωποι με τα νέα πρόστιμα αναμένεται να βρεθούν όσοι συνεχίσουν να κυκλοφορούν με ανασφάλιστα οχήματα. Πρόστιμα που θα κυμαίνονται από 100 έως  250 ευρώ ανάλογα με τα κυβικά του οχήματος.

Μέσα στην εβδομάδα ,αναμένεται να κατατεθεί στη βουλή η διάταξη με τα πρόστιμα –παράβολα που έχουν ως εξής:

*100 ευρώ για δίκυκλα μέχρι 250 κυβικά εκατοστά.

*150 ευρώ για δίτροχα πάνω από 250 κυβικά εκατοστά.

*200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1.000 κυβικά εκατοστά.

*250 ευρώ για αυτοκίνητα πάνω από 1.000 κυβικά εκατοστά.

Να  σημειωθεί σε  εκείνους τους  κατόχους  ανασφάλιστων οχημάτων έχουν ήδη  καταβάλει το πρόστιμο-παράβολο των 250 ευρώ και προχώρησαν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, θα τους επιστραφεί το ποσό των 250 ευρώ.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων  την αρχή του έτους, αυξήθηκε κατά περίπου 465.000 χιλιάδες ενώ από την 1η Ιουνίου σχεδόν 320.000 κάτοχοι οχημάτων φρόντισαν να τα ασφαλίσουν.

Νέα διασταύρωση αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες , στις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων υπουργείων που θα έχουν ενημερωθεί με περισσότερες μεταβολές.

Ακόμη για εκείνους που έλαβαν ειδοποιητήριο για ανασφάλιστο όχημα και δεν έχουν ακόμη τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα θα πρέπει να γνωρίζουν πως

*Πως σε  περίπτωση κλοπής οχήματος η οποία έχει δηλωθεί στην οικεία Αστυνομική Αρχή, αλλά δεν έχουν ενημερωθεί αντιστοίχως οι βάσεις δεδομένων.

Στην περίπτωση αυτή οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας απλό φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης της Αστυνομικής Αρχής για τη δήλωση της κλοπής, ώστε να υπάρξει η σχετική καταχώρηση.

*Πως σε περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του, με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας πιστοποιητικό καταστροφής από την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος, Τηλ. 210 6899039, info@edoe.gr) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικής διαγραφής του οχήματος και να γίνει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων.

*Πως σε περίπτωση οριστικής διαγραφής του οχήματος λόγω ανακύκλωσής του με παρέμβαση του οικείου Δήμου. Εάν το όχημα έχει παραληφθεί πριν την εφαρμογή του ΠΔ 116/2004, πρέπει στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας να υποβληθεί βεβαίωση του Δήμου ότι παρελήφθη το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) και παρεδόθη στον (τότε) ΟΔΔΥ (νυν ΔΔΔΥ) και βεβαίωση του φορέα αυτού για το συγκεκριμένο όχημα (αριθμός πλαισίου ή αριθμός κυκλοφορίας) με την ένδειξη ότι εκποιήθηκε για διάλυση (SCRUP).

*Πως σε περίπτωση μεταβίβασης του οχήματος, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων πολιτών (πωλητή – αγοραστή) αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται με την υποβολή, στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας, των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη (αγοραστή).