Πού θα κάνουμε Χριστούγεννα φέτος ;

Εκεί …που θ’ ανοίξουν τα μάτια μας στο Θαύμα!

Εκεί …που θα βρούμε όσα είχε ο Χριστός στο Στάβλο της Γης.

 Εκεί θα κάνουμε Χριστούγεννα φέτος……

Εκεί που θα συναντήσουμε  την Αγάπη, τη Ταπείνωση ,τη Συγχώρεση ,την Αλληλεγγύη, την Αλήθεια!

Εκεί που θα συναντήσουμε το Άγιο Βρέφος και θα αναφωνήσουμε,

«Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης Ειρήνη εν Ανθρώποις Ευδοκία»

 

τότε…. Ναι ! θα κάνουμε  Άγια  Χριστούγεννα!!!!!