Η μέρα ήδη έχει αρχίσει να μεγαλώνει και ετοιμαζόμαστε σιγά  σιγά όλοι, να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Και αυτό θα γίνει τη τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Ξημερώματα λοιπόν της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου, δηλαδή της 25ης Μαρτίου η ώρα από χειμερινή θα αλλάξει σε θερινή, όπου οι δείχτες του ρολογιού θα δείξουν μία ώρα μπροστά. Στις 03:00 θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά δηλαδή στις 04:00.

Να επισημάνουμε πως η ώρα αλλάζει πάντα τη τελευταία Κυριακή του Μαρτίου σε θερινή μία ώρα μπροστά , και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου σε χειμερινή μία ώρα πίσω.